Beslutsmöten

Rutin för rektorsbeslut (RS)

Rektors beslutssammanträde äger normalt rum varje tisdag förmiddag. Alla sådana ärenden måste beredas av den som handlägger det; det vill säga handläggaren ska ta fram underlag och förslag till beslut samt slutföra ärendet.

Information om beredningsrutinen för ett RS-ärende

 

Rutin för universitetsdirektörens beslutsmöte

Universitetsdirektörens beslutsmöte äger normalt rum på måndagar, en gång per vecka. Alla ärenden måste anmälas senast kl 11 på torsdagen, veckan innan mötet – och när denna anmälan görs, ska samtliga relevanta handlingar finnas på plats i diariet W3D3.

Här hittar du information om hur du ska gå tillväga

 

Delegationsordning vid Uppsala universitet

Delegationsordningen beskriver de beslutanderätter som lämnas till befattningshavare inom universitetet. Ledningsansvaret följer den delegationskedja som går från rektor till prefekt.

Delgationsordningen vid Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin