Universitetsövergripande rapporter

De rapporter som här presenteras är verksamhets- och universitetsövergripande och berör en rad olika områden. De utgör underlag för diskussion och framtida beslut om universitetets verksamhet.

Rapport i fokus

Universitetets forsknings- och samverkansstöd

Universitetsdirektör Caroline Sjöberg har gett en extern utredare i uppdrag att se över hur forsknings- och samverkansstödet vid Uppsala universitet kan stärkas. En rapport överlämnades i maj 2023 och nu pågår arbete med att genomlysa de olika förslagen.

Rapporten "Uppsala universitets forsknings- och samverkansstöd - 36 förslag till förändring Pdf, 928 kB.

Två forskare i laboratoriemiljö.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin