Stöd och verktyg


  • AKKA stängt för underhåll
    Gäller från 2024-03-05 09:00 till 2024-03-05 11:00 AKKA kommer att var stängd för underhållsarbete mellan kl 9:00 - 11:00 tisdag den 5 mars.

Medarbetarportalens gruppytor fasas ut – samarbetsytor i Sharepoint erbjuds

bild med blå himmel och vita moln

Grupperna i medarbetarportalen kommer inte längre att vara åtkomliga efter den 30 april 2024, då medarbetarportalen stängs. Istället kommer tjänsten Sharepoint online erbjuda så kallade samarbetsytor.

Om grupper i MP och Sharepoint

Kontakt och support

Universitetets växel

  • Telefon, växel internt: 987

Vid en krissituation

  • Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.
  • Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00.
  • Säkerhetsinformation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin