Universitetshuset sommartid med människor som promenerar i parken

Universitetshuset

Välkommen till Uppsala universitet!

Till dig som är nyanställd vid Uppsala universitet erbjuder vi ett introduktionspaket bestående av:

  • Ett digitalt välkomstprogram som omfattar mycket av det du behöver känna till som anställd.
  • En välkomstmottagning på svenska eller engelska, som ger dig tillfälle att träffa kollegor, samtidigt som du får en inblick i universitetets spännande verksamhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin