Anställning

Ändrade regler för tjänstepension

Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna är överens om förändrade bestämmelser i tjänstepensionsavtalet PA 16 för de statligt anställda arbetstagare som omfattas av Avdelning II, vilket i huvudsak gäller födda 1987 och tidigare.

Ändringen innebär en möjlighet till ett längre intjänande av tjänstepension (till 69 års ålder) och ett mer flexibelt uttag. I samband med detta försvinner möjligheten till delpension för den som är född 1966 eller senare. Bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2024.

Mer information finns på Statens tjänstepensionsverks (SPV) webbsida.

SPV erbjuder också webbseminarier för dig som vill lära dig mer om din pension.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin