Universitetsövergripande projekt

Här presenteras de utvecklingsinsatser som är universitetsövergripande och som har bedömts vara strategiskt viktiga.

Vill du veta mer om ett enskilt projekt, kontaktar du ansvarig projektledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin