Bokningsbara lokaler

Lokalbokning på campusområden

Schemaläggning och bokning av lokaler för kurser, möten eller konferenser sker i TimeEdit och hanteras olika beroende på i vilket område lokalen finns. På vissa ställen hanteras det av bokare på institutionsnivå, i andra fall av bokare centralt på området. Alla lokaler är inte bokningbara för alla, besök lokalbokningssidor för respektive område för mer information.

Föreläsningssal sätt från ovan
Tentamenssal med platser med datorer

Det centrala schemaläggnings och lokalbokningssystemet för Uppsala universitet heter TimeEdit. Systemet hanterar studenters scheman som publiceras via Studium till studenterna.

För att arbeta i systemet krävs att man går en eller två kurser beroende på vad man behöver göra i systemet. Kurser och även Workshops i systemet hålls regelbundet under terminerna. Vid behov kan kurser specialanpassas för de som vill ha djupare kunskap i någon del.

Som personal kan man alltid ändra på fritextfält (bokningstext) på de bokningar man själv är inbokad på om man loggar in via personalingången i TimeEdit. För detta behövs ingen kurs.

Kontakt och support av TimeEdit: adm.schemastod@uu.se

Schema

Schemat från TimeEdit visas i Studium på kurser om man har valt att aktivera schemafilken. Där visasa dels kursens schema och som studenter eller personal kan man välja att se personliga scheman. För studenter byggs schemat upp beroende på vilka kurser och grupper som studenten är registrerade på. För personal så byggs det personliga schemat upp av bokningar som personalen är inbokad på.

För att själv söka fram ett schema behöver man logga in. Studenter kan logga in och söka fram schema för en kurs eller ett program. Schemat visar då innevarande termin och senast 5 veckor innan ny termin öppnas visning för den terminen.

Personal kan söka fram scheman längre fram och de kan även söka på fler typer av objekt, tex personal eller lokaler. De kan även söka fram schema längre fram i tid.

Schemat som man har sökt fram kan man välja att prenumerera på för att kunna lägga till den till sin egna kalender.

Ingång till Uppsala universitets schemavisningar

 

Institutionerna kan boka lokaler för t.ex. kurser, disputationer eller möten m.m. och detta genererar en kostnad för instituitonen om lokalen har ett pris vilket de oftast har. Detta innebär att varje bokning debiteras och man vid bokningen får ange vilket projektnummer som ska stå för kostnaden.

Bokningsbara lokaler är främst generella undervisningslokaler såsom lärosalar, föreläsningssalar och grupprum. Debiteringen sker centralt för de allra flesta lokaler. Kostnaderna debiteras de projektnummer som angivits vid bokning och intäkterna till lokalägarna hamnar på det projektnummer som är inlagt på lokalerna i TimeEdit.

Underlag för debitering av bokningsbara lokaler

Kontakt

Administrativt schemastöd: adm.schemastod@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin