Säkerhet

Universitetet är en öppen miljö vilket ställer speciella krav på säkerhetsarbetet för att verksamheten skall fungera och samtidigt erbjuda trygghet för anställda, studenter, besökare och samarbetspartners. För dig som medarbetare är det viktigt att ha medvetenhet kring aspekter som rör säkerhet i ditt dagliga arbete.

Vid akut fara för liv, egendom eller miljö

Ring nödnumret 112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

Läs mer: Larma eller rapportera incident

Akut väktarstöd

I svårhanterliga situationer, till exempel när obehöriga eller störande personer uppehåller sig i universitetets lokaler, ring universitetets larmnummer 018 471 25 00.

Läs mer: Larma eller rapportera incident

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin