Akademiska traditioner

Universitetets högtider, fester och utmärkelser

Akademiintendenturens ansvarsområden

 • Doktorspromotioner, professorsinstallationer, andra akademiska högtider och fester samt därtill hörande publikationer.
 • Bistår rektor vid omhändertagandet av universitetets gäster.

Kommande evenemang

 • 23 maj 2024 – Doktorspromotion
  Teologiska fakulteten
  Juridiska fakulteten
  Medicinska fakulteten
  Farmaceutiska fakulteten
  Historisk-filosofiska fakulteten
  Språkvetenskapliga fakulteten
 • 24 maj 2024 – Doktorspromotion
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
  Fakulteten för utbildningsvetenskaper
  Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • 7 oktober 2024 – Universitetets födelsedag 547 år
 • 15 november 2024 – Professorsinstallation
Detaljbild akademisk högtid

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin