Informationsförsörjning

Uppsala universitet som myndighet är skyldiga att arkivera och diarieföra allmänna handlingar, oavsett medium.

Informationshantering handlar om strukturer, arbetsrätt och systemstöd för universitetets information; utan information förlorar organisationer sitt minne och har svårt att styrka och fullfölja sina rättigheter och skyldigheter. En bra informationshantering är ryggraden i en framgångsrik organisation.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den har upprättats vid, skickats ut från eller inkommit till myndigheten. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.

En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna ta del av dem.

Lär dig mer om vad som är en allmän handling

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin