Kommunikation och marknadsföring

PowerPoint-presentationer av universitetet

PowerPoint-presentationer av Uppsala universitetet, samt Uppsala universitet tillsammans med Akademiska sjukhuset, på svenska och engelska att ladda ner till din dator.

Ladda ner PowerPoint-presentationer av universitetet

Kommunikationspolicy för Uppsala universitet

Kommunikationspolicyn är vägledande för universitetets interna och externa
kommunikation. Den anger övergripande ramar, ansvar och roller och ska underlätta för medarbetare att kunna använda kommunikation
som ett av flera medel för att uppfylla universitetets mål inom utbildning, forskning och samverkan.

Kommunikationspolicy för Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin