Internationella nätverk

Som anställd vid Uppsala universitet kan du engagera dig i och dra nytta av de internationella nätverk som universitetet ingår i.

Nätverk utanför Europa

ACCESS

Matariki

Mirai

SANORD

SASUF

SKERIC

Nätverk inom Europa

Coimbra

ENLIGHT

The Guild

Swetaly

Samarbete med Collège de France

  • Lärare och forskare vid Uppsala universitet kan gästföreläsa vid Collège de France och vice versa.
  • Läs mer om Collège de France.
  • Kontaktperson: Marta Cocos
Två händer som staplar mynt på ett bord.

Ekonomiskt stöd

Det finns möjlighet att få visst ekonomiskt stöd från Uppsala universitet för att delta i aktiviteter inom de internationella nätverken. Stödet är småskaligt i form av såddkapital (seed money) för att stimulera nytt engagemang och nya aktiviteter. Till exempel ges resebidrag och stöd för att planera workshops, gemensamma ansökningar eller kurser.

Fyll i ansökningsblanketten för stimulansmedel för internationellt samarbete (Word) Word, 170 kB. enligt anvisningarna och skicka den sedan till respektive kontaktperson för det nätverk du är intresserad av. Kontakta respektive kontaktperson för nätverken för mer information.

Intern utlysning vid Uppsala universitet för STINT Strategic Grants for Internationalisation

Ansökningar inom STINT Strategic Grants ska bidra till strategisk internationalisering på lärosätesnivå. Ansökan ska omfatta strategiskt angelägna internationaliseringsinsatser som samtidigt tar tillvara enskilda eldsjälars erfarenhet och engagemang. Genom Strategic Grants går det att söka upp till 10 miljoner SEK.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin