Donationer och sponsring

Det finns många som har intresse att stödja Uppsala universitets verksamhet genom donationer, eller som önskar samarbeta med Uppsala universitet inom ett sponsoravtal.

En donation är en gåva, utan krav på motprestation. Det kan handla om minnesgåvor och testamentsgåvor, men donationer kommer i allt högre utsträckning från personer och verksamheter som inte endast vill bidra till något nytt och viktigt, utan även få möjlighet att över tid följa effekten av den gåva de givit.

Sponsring är i gengäld ett affärsmässigt samarbete där parterna avtalat i förväg om vilka förmåner som ska ingå.

Följ länkarna nedan för mer information om vad du ska tänka på inför samtal om donationer eller sponsring.

Kontakt

Kontakta Development Office om du har frågor eller behöver hjälp med donationer eller sponsring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin