Alumnverksamhet

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Över 30 000 alumner i fler än 150 länder runt om i världen har redan valt att bli medlemmar i nätverket.

Alumner utgör en värdefull resurs för universitetet. Genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, sitt nätverk, sin tid och sina tillgångar kan alumner spela en betydande roll i utvecklingen av utbildning och forskning vid universitetet. Alumner utgör även en resurs för studenter, både under deras utbildning och innan de intar arbetsmarknaden.

Uppsala universitets alumnnätverk omfattar många alumnföreningar som är kopplade till ett specifik program, institution, utländsk stad eller ett land. De organiserar evenemang och aktiviteter som är särskilt relevanta för sina medlemmar.

Alumnutredning 2021-2022

På uppdrag av rektor, efter förslag från vicerektorerna, har universitetet genomfört en utredning (Dnr UFV 2021/1045) för att ta fram en universitetsövergripande målbild och strategi för alumnarbetet. I uppdraget ingick att identifiera åtgärder för att utveckla universitetets relationer med nationella och internationella alumner i syfte att engagera dem att bidra till att stärka universitetets utbildning och forskning.

Slutrapporten presenterades för ledningsrådet och överlämnades till Rektor 2023-05-02.

Om du önskar läsa rapporten eller har frågor om utredningen är du välkommen att kontakta alumnteamet på Development Office info@alumni.uu.se.

 

Starta en alumnförening

Information och vägledning för att starta en ny förening inom Uppsala universitets alumnnätverk, inklusive steg-för-steg-instruktioner för att komma igång.

Kom igång redan idag.

 

Alumner som står utanför ett apotek

Kontakta oss

Alumnteamet på Development Office ansvarar för att hantera och samordna alumnnätverket. Teamets huvuduppgift är att stödja de delar av organisationen som har störst relevans för alumner, det vill säga institutioner, fakulteter och alumnföreningar.

Om du har några frågor om alumnrelationer eller Uppsala universitets alumnnätverk, är du välkommen att kontakta Alumnteamet på info@alumni.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin