Resursbank för alumnrelationer

Oavsett om du är anställd vid Uppsala universitet eller är engagerad i en alumnförening eller chapter, hoppas vi att de resurser du hittar nedan kommer att underlätta ditt arbete med alumnrelationer.

Bild på examenskitet i Universitetshuset

Vill du komma i kontakt med en viss grupp av alumner? Kanske besöker du en stad och vill hitta alumner i samma område, eller så vill du bjuda tillbaka före detta studenter från ett specifikt program till universitetet? Genom vårt digitala alumnsystem kan vi tillämpa olika sökparametrar för att extrahera relevanta kontaktlistor över medlemmar.

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@alumni.uu.se om du önskar komma i kontakt med alumner.

Läs mer om vårt digitala alumnsystem.

Är du intresserad av att organisera en alumnaktivitet eller event? Använd en av våra lathundar för olika typer av evenemang. Här hittar du material och användbara tips om hur du går tillväga.

För att göra alumnnätverket synligt vid examensceremonier har vi satt ihop en "examenskit" för evenemang vid universitetets huvudbyggnad och på Campus Gotland. Kitet inkluderar:

  • 2 rullbanner med texten "Välkommen till alumnnätverket" och "Uppsala universitet"
  • en duk till bordet
  • broschyrer och visitkort med information om alumnnätverket
  • ett broschyrställ
  • pins med universitetets sigill (begränsat antal, först till kvarn) med brickor att placera dem på
  • långa och korta examenstal

Du kan boka examenskitet genom att maila info@alumni.uu.se.

Uppsala universitets alumnnätverk har en LinkedIn-grupp med över 11 000 medlemmar. Om du skulle vilja att vi hjälper dig att marknadsföra en alumnaktivitet via LinkedIn, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@alumni.uu.se.

Varje år skickar alumnteamet ut 3-4 nyhetsbrev till alla 30 000+ medlemmar i Uppsala universitets alumnnätverk. Medarbetare vid Uppsala universitet som inte är alumner är också välkomna att gå med i nätverket och får då också samma nyhetsbrev. Varje nyhetsbrev har ett tema och det är temat som styr innehållet. Innehållet är riktat specifikt till alumner men ska kunna intressera många. Exempel på innehåll är populärvetenskapligt presenterad forskning, fakta om universitetets kulturarv, information om kurser inom livslångt lärande och uppdragsutbildning, goda exempel på alumnengagemang, intervjuer med alumner, alumnföreningarnas verksamheter och det redan existerande utbudet resurser och evenemang dit alumner är välkomna.

Om du har tips på en nyhet, en alumn eller en händelse som vi kan skriva om i ett kommande nyhetsbrev, hör av dig till oss.

Se tidigare nyhetbrev här:

Tema: musik

Tema: Halloween

Vissa alumnnätverksföreningar administrerar sina egna medlemsköer i universitetets digitala alumnsystem. Det finns ett antal steg som måste vidtas för att bli systemadministratör, inklusive att kontakta Development Office, skapa ett AKKA-ID, ladda ner VPN och genomföra en utbildning.

Denna manual Word, 2 MB. är avsedd för systemadministratörer som redan har tillgång till systemet. Den syftar till att introducera dig i att använda Uppsala universitets alumnnätverks medlemshanteringssystem och ge grundläggande kunskaper.

Kontakta oss

Kom ihåg att vi alltid finns här för att hjälpa. Tveka inte att kontakta Alumnteamet på info@alumni.uu.se om du har några frågor eller behöver stöd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin