Information till anställda

Alumnus of the Year 2022 recipient Richard Bergström holding a lecture for students at BMC

Alumner utgör en underutnyttjad resurs vid Uppsala universitet. Till exempel har alumner potential att:

  • Fungera som gästföreläsare eller mentorer för studenter.
  • Organisera praktikplatser, erbjuda arbetsplatsbesök och sommarjobb för studenter.
  • Tillhandahålla studenter värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.
  • Ge studenter en konkret bild av sina möjligheter efter examen och yrkeslivet inom sina branscher.
  • Fungera som en källa till inspiration och motivation för studenter och nyutexaminerade.
  • Förbättra kvaliteten och relevansen hos utbildningsprogram och kurser.
  • Öppna dörrar för strategiska partnerskap.

Alumner är vanligtvis villiga att donera sin tid och expertis till sitt Alma Mater.

Alumnteamet har en register över alla 30 000 medlemmar i Uppsala universitets alumnnätverk och kan hjälpa dig att komma i kontakt med alumner. Till exempel, om du reser och önskar organisera en aktivitet med alumner på den plats du besöker, kan vi hjälpa till.

 

Tips på att kommunicera med alumner

Letar du efter sätt att kommunicera med medlemmar och inspirera engagemang och deltagande? Här finns tips på hur du når ut till alumner.

Kontakta oss

Om du har några frågor om hur du kan engagera dig eller komma i kontakt med alumner, vänligen kontakta Alumnteamet på info@alumni.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin