Starta en alumnförening

Om du funderar på att starta en ny alumnförening är det första du bör göra att kontakta Alumnteamet. Vi kan träffas antingen personligen eller via Zoom och diskutera din idé.

När du har beslutat att gå vidare bör följande steg tas.

Börja med att skapa en arbetsgrupp. Den behöver inte vara stor, men bör bestå av minst tre personer och ha representanter från olika intresseområden; till exempel någon från institutionen eller fakulteten, ett par studenter och ett par alumner, gärna i olika skeden i livet. Om det finns redan en studentförening kopplade till institutionen kan ni börja leta efter engagerade studenter där.

Varför vill du skapa en alumnförening? Ägna lite tid åt att ta fram förslag till alumnföreningens ändmål och syfte - det kan ses som arbetsgruppens primära uppdrag.

Inom alumnnätverket finns olika organisationsformer att använda för en alumnförening; exempelvis ideell förening, stiftelse, intresseförening och löst sammansatt nätverk. Vilken organisationsform som passar bäst beror till stor del på verksamhetens ändamål och syfte. Varje förening väljer själv form.

Mer information om:

Välj ett namn som är begripligt och lätt att känna igen för målgruppen, det vill säga de alumner du vill nå. Alumnföreningen existerar i ett nätverk tillsammans med ett trettiotal andra föreningar. Därför är det bra om det är tydligt för de som exempelvis inte har gått en utbildning vid er institution eller enhet, att föreningen inte är till för dem.

Undvik om möjligt förkortningar och använd bara förkortningar som är allmänt vedertagna.

Det räcker om föreningens namn finns på ett språk. Men tänk efter ordentligt vilket språk – svenska eller engelska, som ska användas i kommunikation med alumnerna. Ett engelskt namn signalerar till internationella alumner att de kan förvänta sig att kommunikationen alltid sker på engelska.

Nu ska du lägga in föreningen som en del i Uppsala universitets alumnnätverk. Det gör du genom att skicka in uppgifter om föreningen till alumnteamet. Läs mer om vilka uppgifter som ska skickas in.

Använd Uppsala universitets digitala alumnsystem som medlemsregister. Det kostar inget för föreningar vid Uppsala universitet.

Universitetets digitala alumnsystem - en service

När alumnföreningen är etablerade är det dags att rekrytera medlemmar. Vi har tagit fram förslag på olika sätt och verktyg att rekrytera nya medlemmar.

Kontakta oss

Kom ihåg att vi alltid finns här för att hjälpa. Tveka inte att kontakta Alumnteamet på info@alumni.uu.se om du har några frågor eller behöver stöd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin