Universitetets digitala alumnsystem

Händer på tangentbord

I det digitala alumnsystemet finns följande information om medlemmarna:

  • kontaktuppgifter
  • medlemskap i föreningar inom alumnnätverket
  • avklarade studier vid Uppsala universitet och huvudsaklig studieort
  • anställningar
  • intresse för att engagera sig, t.ex. mentor eller gästföreläsare
  • tidigare nationstillhörighet

Det digitala alumnsystemet är integrerat med Ladok vilket gör att informationen om alumnernas studier alltid är tillförlitlig. Regelbunden uppdatering av samtliga folkbokföringsadresser i Sverige ingår som en service. Avlidna gallras bort, liksom personer med skyddad identitet. Alumnteamet håller kontaktuppgifterna uppdaterade genom att kontakta personer vars e-post studsar samt med utskick till utlandsboende alumner med uppmaning om att de uppdaterar sina postadresser.

I systemet hanteras alumnernas personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser. När en alumn registrerar sig i nätverket godkänner personen samtidigt villkoren för personuppgiftshantering.

Genom vårt digitala alumnsystem kan vi tillämpa olika sökparametrar för att extrahera relevanta kontaktlistor över medlemmar.

Kontakta oss

Kom ihåg att vi alltid finns här för att hjälpa. Tveka inte att kontakta Alumnteamet på info@alumni.uu.se om du har några frågor eller behöver stöd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin