Information till alumnföreningar

Representanter från alumnföreningarna står vid trappan i Segerstedthuset

Alumnföreningar spelar en central roll i Uppsala universitets alumnnätverk. Ni erbjuder medlemmarna en gemenskap och nätverk kopplade till deras utbildning, yrkesliv eller bostadsort. Evenemang och aktiviteter som arrangeras av alumnföreningar underlättar nätverksmöjligheter och professionell utveckling för medlemmarna. Ni hjälper universitetet att fortsätta bygga relationer med alumner och inspirerar till fortsatt engagemang och deltagande. Ni hjälper även alumner att hålla sig informerade om utvecklingen vid universitetet och inom deras branscher.

 

 

 

Tips på att rekrytera nya medlemmar

Letar du efter sätt att rekrytera nya medlemmar och inspirera engagemang och deltagande? Här finns tips för dig.

Låt dig inspireras

En eller två gånger per termin bjuder alumnteamet in aktiva representanter från föreningar till sammankomster. Syftet med dessa sammankomster är att erbjuda föreningarna möjligheten att lära av varandra, få inspiration och öka sin kunskap om ämnen som rekrytering, engagemang och evenemangsplanering.

Vi uppmuntrar även till att delta i evenemang som organiseras av andra alumnföreningar för att hämta inspiration och idéer. Information om dessa evenemang finns i LinkedIn gruppen för alumner.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur du kan förbättra engagemang eller rekrytering av medlemmar, eller om du skulle vilja diskutera idéer för aktiviteter och evenemang, tveka inte att ta kontakt med Alumnteamet på info@alumni.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin