Stöd vid funktionsvariation

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda, besökare samt personer som på olika sätt kommer i kontakt med universitetet.

Stöd

Anställda vid Uppsala universitet med funktionsvariation har rätt till skäliga stöd- och anpassningsåtgärder i sin arbetssituation. Som anställd eller doktorand med anställning och i behov av stöd eller anpassning i din arbetssituation ska du i första hand vända dig till din närmaste chef.

Som anställd och doktorand med anställning har du tillgång till universitetets företagshälsovård.

Doktorander utan anställning kan läsa mer under Studier och funktionsnedsättning.

Försäkringskassan

Vid anpassningar som inte ingår i universitetets ansvar för en god arbetsmiljö kan du eller arbetsgivaren söka ekonomiskt bidrag hos Försäkringskassan.

Teckenspråkstolk

Om du är i behov av teckenspråkstolk, kontakta Tolkcentralen vid Uppsala läns landsting. Är du anställd på Campus Gotland vänder du dig till Tolkcentralen, Region Gotland.

Behöver du teckenspråkstolk vid fortbildning eller konferenser kan du söka bidrag för detta hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder bidrag till hjälpmedel för personer med funktionsvariation samt bidrag till arbetsgivare för hjälpmedel eller anpassning av arbetsplats.

Anpassning av tillgänglighet - akuta behov

Behov av anpassningar för tillgänglighet för enskilda personer med funktionsvariationer kan uppstå innan generella åtgärder genomförts. Sådana anpassningar behöver vanligen genomföras utan dröjsmål. Länk handläggningsordning som gäller vid anpassning av lokaler respektive inredning och utrustning: Anpassning av lokaler och utrustning.

Tillgänglighet i lokaler

Information om universitetets lokaler.

Fakta om funktionsvariation

Vill du lära dig mera om funktionsvariation så finns mer information att på Region Uppsalas webbsida: Infoteket om funktionshinder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin