Din arbetsplats

Alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, må bra och trivas på jobbet. Det bidrar vi tillsammans till genom systematiskt arbetsmiljö- och likavillkorsarbete.

Här finner du information som berör din arbetsvardag på jobbet, exempelvis om ergonomi, säkerhetsrutiner och hållbara vanor för ett hälsosamt arbetsliv.

 

Kontorsarbetsplats

En arbetsmiljö som möter behov utifrån verksamhet och individ är viktigt för goda resultat och trivsel på jobbet. Här inryms allt från arbetsverktyg, rätt inställd utrustning och egen planering för att få variation under arbetsdagen.

Tips för en bra arbetsmiljö på kontoret.

 

 

man som sitter vid dator i ett arbetsrum

Arbete på laboratorium

Det finns ett flertal föreskrifter från olika myndigheter som reglerar hur arbete på laboratorium ska utföras för att vara säkert. Mer om föreskrifter och regler för olika områden finner du här.

Arbeta säkert på labb

 

 

man som sitter vid dator i ett arbetsrum

Inomhusmiljö

Här finner du information om inomhusmiljö såsom temperatur, ljud, ljus och luft. Även om hur vi arbetar vid byggnadsrelaterad ohälsa.

Arbetsplatsens inomhusmiljö


 

 

man som sitter vid dator i ett arbetsrum

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin