Medarbetarskap

Genom medarbetarskap skapar vi tillsammans en god arbetsmiljö och en framgångsrik verksamhet. Ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetare tar ansvar för sitt arbete och bidrar till verksamhetens utveckling. I Uppsala universitets medarbetarpolicy kan du läsa mer om vad detta innebär.

Medarbetarpolicy

Policyn konkretiserar och tydliggör medarbetarnas ansvar, förhållningssätt och förväntade beteende gentemot varandra. Den omfattar alla medarbetare oavsett roll, även chefer.

Uppsala universitets medarbetarpolicy

Digital utbildning om medarbetarpolicy

Medarbetarpolicy vid Uppsala universitet

Bilden visar ett bord med en grupp medarbetare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin