Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor är ett rådgivande och beredande organ i lika villkorsfrågor till områdesnämnden. Kommittén ska också arbeta för ökad jämställdhet samt utarbeta förslag till lika villkorsplan för vetenskapsområdet.

Ordinarie ledamöter

  • Mahmoud Alshahel, student vid medicinska fakulteten
  • Siti Latifah, student vid farmaceutiska fakulteten

Relaterad information

Mandatperiod:
2023-07-01 – 2026-06-30

(studerande­representanter:
2023-07-01 – 2024-06-30)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin