Mats Målqvist

Kort presentation

Mats Målqvist är professor i global hälsa och föreståndare för Swedesd - ett centrum för lärande för hållbar utveckling och global hälsa (https://www.swedesd.uu.se/). Hans forskning fokuserar på social hållbarhet, med ett särskilt fokus på jämlik hälsa och möjligheter. Han har publicerat 120+ artiklar i vetenskapliga tidskrifter inom SRHR, mödra- och barnhälsa och hälsosystemsforskning.

Mats Målqvist är sedan 2023 prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid medicinska fakulteten.

Nyckelord

  • child health
  • envmed008
  • health equity
  • health systems
  • maternal health
  • neonatal health
  • sexual and reproductive health and rights (srhr)
  • social sustainability
  • sustainable development

Biografi

Mats Målqvist är läkare med en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Han disputerade i internationell hälsa 2010 vid Uppsala universitet. Mats Målqvist blev docent 2013 och professor i global hälsa 2018. Sedan 2022 är han föreståndare för Swedesd, ett tvärvetenskapligt centrum för jämlikhet i hälsa, hållbarhet och transformation vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa (https://www.swedesd.uu.se/). Mats Målqvist är initiativtagare till SIHI Sweden (https://socialinnovationinhealth.org/sihi-sweden/).

Mats Målqvist är idag prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid medicinska fakulteten. Han representerar vetenskapsområdet Medicin och Farmaci i Uppsala universitets styrgrupp för ENLIGHT.

Mellan 2013-2016 utvecklade och etablerade han, på uppdrag av Svenska kyrkan, Siphilile Maternal and Child Health, en lokal icke-statlig organisation som arbetar med mödra- och barnhälsa i Eswatini.

Som läkare har Mats Målqvist gjort ST-tjänst inom akutmedicin (2007-2010) och pediatrik (2010-2013).

Uppdrag utanför Uppsala universitet
Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa (2024-)
Etisk rådgivare HOLICARE (2024-)
Kyrkornas världsråds kommission för hälsa och helande (2023-)
RFSU förbundsstyrelse (2021-)
Biträdande redaktör för Scandinavian Journal of Public Health (2016-)
Ledamot i Sveriges nationella kommitté för globala miljöförändringar (KVA) (2022-2023)
FORTE - bedömningskommitté för projektbidrag (2022)
Vetenskapsrådet - bedömningskommitté för internationell postdoc (2017-2018)
Ordförande för Independent Data Monitoring Committee (IDMC) NeoSupra trial (2018-2019)

Uppdrag inom/för Uppsala universitet
Prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten (2023-)
Ordförande i magisterprogramkommittén vid medicinska fakulteten (2020-2023)
Ordförande för internationaliseringskommittén vid Medicinska programmet (2016-2023)
Styrelseledamot Institutionen för kvinnors och barns hälsa (2017-2023)
ERASMUS-koordinator vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa (2019-2023)
Medlem av elektorskollegiet (2019-)
Mentor inom iMPACToR mentorskapsprogram (2020-2022)
Styrelseledamot, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) (2021-2022)
SACO/UU styrelseledamot (2020-2022)
Representant i ANSER - Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy

Forskning

Huvudfokus för Mats Målqvists forskning är på implementering av insatser för förbättrad hälsa och social hållbarhet i låg- och medelinkomstmiljöer. Han har deltagit i och drivit stora befolkningsbaserade studier i Vietnam samt sjukhusbaserade studier i Nepal.

Mats Målqvist har handlett 8 doktorander till disputation som huvudhandledare och varit bihandledare för 5 doktorander. Han är för närvarande huvudhandledare för 5 och bihandledare för 4 doktorander.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Rapporter

Övrigt

Mats Målqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin