Fakultetskollegium

Vicerektor Mats Larhed bjuder in till fakultetskollegium för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Varmt välkommen!

Nästa fakultetskollegium

 • Inledning
  Vicerektor Mats Larhed
 • Aktuellt vid vetenskapsområdet
  Mats Larhed, Eva Tiensuu Janson, Karin Forsberg Nilsson, Mathias Hallberg
 • Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKp)
  Filip Arnberg
 • Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  Christina Garsten
 • Nya professorer presenterar sig
  Dag Nyholm – professor i neurologi
  Peter Thelin-Schmidt – professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi
 • Tillkännagivande av Viking Olof Björks stipendium 2023 samt föreläsning av stipendiaten
  Bengt Gerdin, Alexandra Teleki
 • Avslut
  Nästa fakultetskollegium är torsdag 13 juni, 2024

Kommande fakultetskollegier

Om fakultetskollegium

Enligt Undervisnings­plan U-55 satt alla ordinarie akademiska lärare i fakulteternas styrelser. I samband med 1977 års högskole­reform bestämdes att fakultets­styrelserna enbart skulle ha representanter för de ordinarie akademiska lärarna istället för att alla lärare ingick.

Därmed uppstod ett behov av en mötes­plats för kollegial förankring och kollegialt samtal. Den mötes­platsen blev fakultets­kollegium. Vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter flyttades vissa uppgifter från fakultets­styrelsen till fakultets­kollegiet. Den främsta var att utse heders­doktorer.

I enlighet med den definition som finns i Uppsala universitets arbets­ordning kallas alla ”vetenskapligt kompetenta personer” till kollegierna. Alla har dock inte rösträtt. Det finns vissa regler om vilka som har det och som ställer krav på omfattning och varaktighet i anställningen. Övriga har närvaro- och yttranderätt. Utöver dessa kallas även senior­professorer och personal vid områdes­kansliet.

Vid fakultets­kollegiets möten diskuteras aktuella frågor och nya professorer presenterar sig och sin forskning. Kollegierna utser också elektors­församling för vetenskaps­området samt väljer heders­doktorer.

Ur arbets­ordningen

Med person med vetenskaplig kompetens avses i det här sammanhanget den som är

 • anställd som professor eller
 • annan person med anställning som lärare eller forskare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin