Forskarutbildning vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Vår forskarutbildning strävar efter att rusta våra doktorander för självständig forskning, eller annan högkvalitativ verksamhet som kräver djup ämnesinsikt och forskningskompetens.

Bli doktorand vid institutionen

Vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik finns ett tjugotal doktorander som forskar inom vårt verksamhetsområde.

Efter utbildningen ska doktoranden vara väl förtrogen med vetenskapliga frågeställningar och metoder inom ett av institutionens två forskarutbildningsämnen:

  • teknisk fysik med inriktning mot byggteknik
  • byggd miljö ocht teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik

Lediga platser inom forskarutbildningen annonseras på universitetets sida med lediga tjänster.

Ämnen och studieplaner

Forskarutbildningen bedrivs enligt en studieplan vid institutionens avdelningar i olika forskarutbildningsämnen. Studieplanen för utbildning på forskarnivå vid fakulteten består av två delar, en allmän studieplan och en individuell studieplan:

Allmän studieplan för den specifika inriktningen:

Varje doktorand har också en individuell studieplan som är specifik för varje doktorand.

Ansökan

Du som efter behörighetsgranskningen och urvalsprocessen blivit uttagen till utbildning på forskarnivå ska därefter ansöka om antagning. Detta görs på särskild blankett – Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå – direkt till den institution som ansvarar för utbildningen. Prefekten ansvarar för att fylla i blanketten Försättsblad.

Antagning

Doktorander antas normalt av prefekten vid den institution som ansvarar för ämne/inriktning. Doktorander med annan finansiering än heltidsanställning som doktorand vid Uppsala universitet, till exempel industridoktorander, stipendiater, doktorander anställda vid annat lärosäte, deltidsdoktorander och licentiander antas av fakultetsnämndens arbetsutskott, efter beredning av forskarutbildningsnämnden. I samband med antagningen ska en individuell studieplan upprättas.

Forskarstudier får ej påbörjas före formell antagning. Så kallade skuggdoktorander är inte tillåtna.

Har du frågor om forskarutbildningen?

Kontakta institutionens studierektor för forskarutbildning lektor och docent Åse Linné för frågor om forskarutbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin