Om trädgården och museet

Målning av Burser 1745, föreställande Linnéträdgården

Linnéträdgården, Burser 1745.

Linnés trädgård – en oas i staden

Skyddad från stadens brus innanför ett grönt staket i centrala Uppsala ligger Linnéträdgården, Uppsala universitets och Sveriges äldsta botaniska trädgård. Bland prunkande rabatter, strama häckar, kärr och dammar iakttog Linné naturens och årstidernas växlingar. Ingenstans kommer man vetenskapsmannens gärning närmare än i hans trädgård, där mer än 1000 arter odlas efter hans sexualsystem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin