Våra växter och sevärdheter

Linnéträdgården – en levande lärobok i Linnés pedagogik

Linnéträdgården med professorsbostaden är platsen för Sveriges första botaniska trädgård. Bland prunkande rabatter, strama häckar, kärr och dammar iakttog Carl von Linné naturens och årstidernas växlingar på 1700-talet. Ingenstans kommer man vetenskapsmannens gärning närmare än i hans trädgård, där mer än 1000 arter odlas efter hans sexualsystem.

Följ med på en trädgårdsvandring genom den trädgård där Linné verkade! Besök Linnés arbetsrum och fru Linnés gemak i den före detta professorsbostaden, Linnémuseet! Läs den spännande historien om Linnés Venusstaty.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin