Utbildning på forskarnivå

Här hittar du information om bland annat regelverk, studieplaner och blanketter för utbildning på forskarnivå vid historisk-filosofiska fakulteten.

Alla doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid historisk-filosofiska fakulteten ska gå den fakultetsgemensamma kursen Professional Training in the Arts and Humanities, i normalfallet under sitt första år.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin