Rekrytering, befordran, meritering

Här finns information till dig som ska söka en läraranställning eller ansöka om befordran vid historisk-filosofiska fakulteten.

Uppsala universitets anställningsordning

Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin