Organisation och styrning

Fakultetsledning

Fakultetens beslutande organ är fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden ansvarar för de vetenskapliga prioriteringarna och kvaliteten i utbildning och forskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin