Gustav III och revolutionernas tidsålder

Målat porträtt av Gustav III

Porträtt av Gustav IIII målat av Alexander Roslin. Donerad av änkefriherrinnan Sofi Jennings år 1829 till Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Den gustavianska tiden var turbulent. Kungar avsattes och till och med mördades. Hör Mikael Alm, professor i historia, berätta i Forskarpodden om den här epoken och och om arbetet med att digitalisera Gustav III:s privata arkiv.

Porträtt av Mikael Alm utomhus sommartid.

Mikael Alm, professor vid historiska institutionen. Foto: Staffan Claesson

Lyssna på avsnitt 83: Gustav III och revolutionernas tidsålder

I Gustav III:s arkiv finns bland annat hans första skrivböcker, brev från alltifrån Marie Antoinette till vanligt folk, utkast till teaterpjäser och tornerspel. Genom digitaliseringen blir materialet nu tillgängligt för alla.

En flitig brevskrivare är polismästare Nils Henric Liljensparre. Han håller genom ett spion- och angiverisystem järnkoll på allt som kan hota kungen. I ett brev från maj 1786 rapporterar han om vad utländska ambassadörer har för sig:

– Danska ministern har erhållit en kurir som tillika haft depescher för den ryska, ambassadören alltså. Denne senare som fick depescherna under middagsmåltiden, gav isig ej tid att äta utan for genast till baron Juel att med honom konferera, läser Mikael Alm ur brevet.

Slutet av 1700-talet och början av 1800-talet omnämns ofta som revolutionernas tidevarv där röster höjdes för frihet och jämlikhet. Det märktes av även i Sverige och ännu tydligare blev det efter mordet på Gustav III 1792. Det gick så långt att en av landets högsta ämbetsmän, riksmarskalk Axel von Fersen, misshandlades till döds av en folkmassa på öppen gata i Stockholm.

Åsa Malmberg

Forskarpodden

I Forskarpodden hör du samtal om aktuell, spännande och angelägen forskning. Vi möter forskare vid Uppsala universitet och pratar om vad de gör på jobbet. Hur blev de forskare? Vad handlar forskningen om? Och hur bidrar forskningen till att lösa samhällsproblem?

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin