Uppsala universitets vänner

Taket i universitetsaulan nerifrån med den stora ljuskronan i mitten.

Uppsala universitet är en kreativ mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Sedan det grundades 1477 har universitetet i mer än ett halvt årtusende funnit sin väg i en ständigt föränderlig omvärld. Idag är det ett av världens 100 högst rankade lärosäten och står nu inför utmaningen att ytterligare stärka sin position med hjälp av nya kunskapsområden och nya samarbeten. Ditt engagemang och stöd behövs för att Uppsala universitet ska nå sina högt satta mål för framtiden.

Uppsala universitets vänner är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med syfte att verka för Uppsala universitets bästa. Föreningen består av personer som donerat medel till stiftelsen Uppsala universitets vänner. Stiftelsen har till ändamål att aktivt medverka till genomförandet av ett eller flera angelägna projekt som gagnar universitetet och dess verksamhet. Vänföreningen och stiftelsen har hittills bland annat bidragit till stipendier för avgiftsbetalande internationella masterstudenter. Genom åren har bidragen delfinansierat studier för internationella studenter inom allt från ekonomi, fysik och molekylärbiologi till datavetenskap och sociologi.

Var med och bidra till Uppsala universitets utveckling – välkommen att bli medlem i Uppsala universitets vänner!

Uppsala universitet vänner erbjuder tre medlemsnivåer:

1 000 kr eller mer

Du erhåller nål i brons med universitetets sigill, inbjudan till vissa evenemang i universitetets regi samt prenumeration på Uppsala universitets nyhetsbrev och magasin.

10 000 kr eller mer

Du erhåller nål i silver med universitetets sigill, profilprodukt, frikort för två till Uppsala universitets museer, inbjudan till vissa evenemang i universitetets regi samt prenumeration på Uppsala universitets nyhetsbrev och magasin.

100 000 kr eller mer

Du erhåller nål i guld med universitetets sigill, inbjudan till vissa akademiska högtider och andra evenemang i universitets regi, profilprodukter, frikort för två till Uppsala universitets museer samt prenumeration på Uppsala universitets nyhetsbrev och magasin. Du blir inbjuden att i olika forum diskutera Uppsala universitets verksamhet och framtida utmaningar tillsammans med företrädare för universitetets ledning. Du ges också möjlighet att möta representanter för universitetets forskare, lärare eller studenter. Anhörig till medlem på denna nivå erbjuds fullvärdigt medlemskap.

Möjlighet finns naturligtvis att betala in i omgångar och på så sätt nå en högre medlemsnivå.

Uppsala universitets vänner uppmuntrar donationer till universitetet i större omfattning och till särskilda ändamål.

Medlen samlas i en stiftelse, ”Stiftelsen Uppsala universitets vänner”, som förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning. Delar av kapitalet och avkastningen disponeras av Uppsala universitets rektor, till lärosätets gagn. Rektor ska årligen, inför sitt beslut att nyttja stiftelsens tillgångar, rådgöra med styrelsen i vänföreningen Uppsala universitets vänner om hur stiftelsens medel ska disponeras.

Så blir du medlem / gör du en donation:

Du kan göra din inbetalning till: Bankgiro: 5080-1794 (Uppsala universitets stiftelseförvaltning ekonomisk förening). Kom ihåg att du måste ange ditt namn och adress samt ”UU:s vänner” när du gör inbetalningen.

Är du osäker på hur du ska göra inbetalningen, kontakta Development Office för ytterligare information.

Kontakt

Vänligen kontakta Uppsala universitets vänners styrelse för samtal och information

  • Stefan Nilsson (ordförande)
  • Cecilia Pahlberg (sekreterare)
  • Sten-Magnus Aquilonius
  • Lars Jonsson
  • Lars Magnusson
  • Solveig Skoglund
  • Agneta Stålhandske
  • Ulf Lindahl (suppleant)
  • Ingrid Ågerup (suppleant)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin