Anmälan till programkurs

Jag går ett program, behöver jag söka till mina kurser via antagning.se?

Det beror på vilket program du går.

Kandidatprogram i kultur- och och samhällsanalys (KOSA)

Om du går kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys (KOSA) söker du till de flesta av kurserna inom programmet via antagning.se. Vissa kurser behöver du inte söka till via antagning.se. Läs mer på programmets informationssidor i Studium.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning filosofi

Om du går ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning filosofi, söker du så gott som alla kurser inom programmet via antagning.se. Läs mer på programmets allmänna informationssidor i Studium.

Masterprogram i estetik och Masterprogram i filosofi

Om du går något av masterprogrammen i estetik eller filosofi behöver du inte söka till institutionens egna kurser via antagning.se (men du måste meddela om och registreras på de kurser du vill läsa vid institutionen enligt programmets rutiner). Om du vill gå en kurs vid en annan institution under programmets gång behöver du däremot söka till kursen via antagning.se. Läs mer på respektive programs informationssidor i Studium om vilka rutiner som gäller: Masterprogram i estetik och Masterprogram i filosofi.

Jag går ett program, registrerar jag mig alltid i Ladok för studenter på mina kurser?

Du registrerar dig i Ladok för studenter på programmets inledande kurs och på de kurser inom programmet som du har sökt till via antagning.se. Kurser som du inte har sökt till via antagning.se, däremot, blir du antagen till och registrerad på av institutionen. Det sistnämnda gäller de flesta av kurserna på masterprogrammet och några kurser inom KOSA-programmet. Läs mer på programmens informationssidor i Studium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin