Antagning och registrering

Är du antagen eller reserv till någon av våra kurser vårterminen 2024?
Välkommen önskar vi på Filosofiska institutionen!

För att kunna påbörja dina studier behöver du:

 1. aktivera ditt studentkonto (om du är ny student vid Uppsala universitet)
 2. registrera dig på din(a) kurs(er).

Om du inte avser att gå en kurs som du är antagen till är det viktigt att du lämnar återbud på antagning.se för att vi skall kunna erbjuda platsen till någon av dem som står på kö till kursen.

Terminen börjar den 15 januari och registreringen öppnar den 21 december för kurser som börjar vid terminsstart. Du hittar registreringsperioder för alla kurser nedan.

Aktivera ditt studentkonto

(Om du redan har ett aktivt studentkonto kan du hoppa över detta avsnitt.)

Innan du kan påbörja dina studier måste du aktivera ditt studentkonto på Uppsala universitet. När du har aktiverat kontot kommer du bl.a. att kunna registrera dig på din kurs och logga in i Uppsala universitets lärplattform Studium.

Det kan ta några dagar från det att du har fått det andra antagningsbeskedet till det att du kan aktivera ditt studentkonto.

Registrera dig i Ladok för studenter

Filosofiska institutionen använder sig inte av upprop för att registrera studenter. Istället registrerar du dig själv i Ladok för studenter för att bekräfta att du avser gå den kurs eller de kurser som du är antagen till.

När du har aktiverat ditt studentkonto kan du logga in i Ladok för studenter där du under aktuell registreringsperiod kan registrera dig. Läs mer nedan om registreringsperioder.

De flesta av våra kurser stänger för registrering ca en vecka före kursstart för att vi skall kunna kalla reserver. Om du inte registrerar dig under aktuell registreringsperiod riskerar du att förlora din plats.

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig i Ladok för studenter. Kontakta istället vår kursadministratör.

Om du efter registrering på en kurs ångrar dig och inte avser att fullfölja kursen är det viktigt att du gör ett s.k. avbrott på kurs i Ladok för studenter. Om du gör avbrott inom tre veckor efter kursstart kan du söka till kursen igen vid ett annat tillfälle.

Registreringsperioder

 • Fristående kurser och kurser inom KOSA-programmet
  Kurser som börjar vid terminsstart 15/1: 21/12–8/1
  Kurser som börjar 19/2: 29/1–12/2
  Kurser som börjar 25/3: 4/3–18/3
  Kurser som börjar 29/4: 8/4–22/4

 • Kurser inom Ämneslärarprogrammet och STS-programmet
  Kurser som börjar vid terminsstart 15/1: 21/12–14/1
  Övriga kurser: 21/12–18/2

Om du inte registrerar dig under aktuell registreringsperiod riskerar du att förlora din plats.

Logga in i Studium

All kursinformation för terminen (scheman, kursplaner, lärarlistor, läsanvisningar, litteraturlistor o.s.v.) hittar du i lärplattformen Studium. Du som har ett aktivt studentkonto och är antagen eller registrerad ser din(a) kurs(er) när du loggar in i Studium.

Introduktionsmöte

Alla studenter på kurserna Estetik A, 30 hp, Praktisk filosofi A, 30 hp, och Teoretisk filosofi A, 30 hp, är välkomna till ett frivilligt introduktionsmöte måndagen den 15 januari, 14.15–17.00, i Universitetshusets sal X. På mötet kommer du bland annat att få träffa institutionens prefekt Elisabeth Schellekens Dammann och studierektor för grundnivån Sebastian Lutz.

Detta är inte upprop utan ett frivilligt (men rekommenderat) introduktionsmöte.

Information till reserver

Reserver till kurser som startar vid terminsstart börjar kallas ca 10 dagar före terminsstart. Reserver till kurser med senare kursstart kallas senare under terminens gång.

Återigen välkommen till Filosofiska institutionen!

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin