Vanliga frågor och svar

Varför behöver jag aktivera mitt studentkonto?

Om du är antagen till en kurs eller ett program behöver du aktivera ditt studentkonto för att Uppsala universitet skall känna igen dig som en av universitetets studenter. När du har aktiverat kontot kan du gå vidare och registrera dig på den kurs eller påbörja det program som du är antagen till. Med ett aktiverat konto kan du också logga in i lärplattformen Studium och komma åt ditt studiematerial. När du aktiverar ditt studentkonto får du också tillgång till andra viktiga studentresurser som bl.a. Uppsala universitets studentdatornät, Office 365, utskrifts- och kopieringssystem, och e-böcker på Universitetsbiblioteket.

Aktivera ditt studentkonto

Hur registrerar jag mig på den kurs eller påbörjar jag det program som jag är antagen till?

Filosofiska institutionen använder sig inte av upprop för att registrera studenter.

Om du är antagen till en kurs behöver du registrera dig på kursen innan du kan påbörja studierna. Du registrerar dig själv i Ladok för studenter. Om du är antagen till ett program registrerar du dig på programmets inledande kurs. Programmet startar då automatiskt.

Registrera dig

Jag är antagen med villkor, hur skall jag göra för att registrera mig?

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig själv i Ladok för studenter. Följ istället anvisningarna i det välkomstmejl som du får från institutionen ungefär samtidigt som du får ditt officiella antagningsbesked, eller följ anvisningarna under våra sidor Antagning och registrering.

Jag är reservplacerad, när blir jag kontaktad?

Reservplacerade till kurser och program som startar vid terminsstart börjar kallas ca 10 dagar före terminsstart. Reservplacerade till kurser med senare kursstart börjar kallas ca 10 dagar före kursstart.

Jag missade den ordinarie ansökningsomgången, kan jag ändå söka till en kurs eller ett program?

Om du har missat att söka till en kurs eller ett program i tid kan du göra en sen anmälan på antagning.se. Sen anmälan öppnar i mitten av juli för höstterminen och i mitten av december för vårterminen (se exakta datum). Sent anmälda placeras på reservlistan. Vi kan inte garantera att det kommer att finnas plats, men ju tidigare du gör en sen anmälan desto högre upp hamnar du på reservlistan.

Jag har glömt att tacka ja till min plats efter det första antagningsbeskedet. Vad kan jag göra?

Om du har glömt tacka att tacka ja till din plats efter det första antagningsbeskedet måste du göra en s.k. återanmälan. En återanmälan behandlas som en sen anmälan, se ovan. Vi kan inte garantera att det kommer att finnas plats, men ju tidigare du gör en återanmälan desto högre upp hamnar du på reservlistan.

Om du inte har klarat av en kurs kan du i mån av plats bli omregistrerad för att komplettera oavslutade kursdelar. Kontakta institutionens kursadministratör för att bli omregistrerad.

Om den del av en kurs som du inte klarat av är en delkurs på en 30-poängskurs, omregistreras du på hela 30-poängskursen. Meddela vår kursadministratör vilken 30-poängskurs och vilken delkurs det gäller när du ber om omregistrering.

Alla dina studier dokumenteras i det nationella studieregistret Ladok. Via studentgränssnittet Ladok för studenter kan du, bland mycket annat, registrera dig på kurser och anmäla dig till tentor. Du har också tillgång till information om dina studier (t.ex. registreringar och resultat) och kan skriva ut intyg av olika slag (t.ex. registrerings- eller resultatintyg).

Följande funktioner finns för närvarande för UU-studenter i Ladok för studenter:

  • Registrering
  • Återbud och avbrott
  • Anmälan till examinationstillfälle (tentamen)
  • Intyg: förväntat deltagande (antagning), registrering, resultat, nationellt resultat
  • Ansökan om examensbevis
  • Import av utländska meriter från Emrex och export från inländska meriter till Emrex

Ladok Play hittar du instruktionsfilmer.

Var hittar jag terminens kurser och kursmaterial?

All undervisning på institutionen sker via Uppsala universitets lärplattform Studium. I Studium hittar du allt kursmaterial för terminen som scheman, lärarlistor, läsanvisningar, kursdokument, kursplaner o.s.v. Registrerade studenter har full tillgång till sina kurser i Studium. Antagna studenter med aktiverat studentkonto har under en begränsad tid tillgång till sina kurser i Studium. Logga in i Studium.

Var hittar jag mer information om det program jag går?

I Studium finns också informationssidor för studenter som läser något av institutionens program. Studenter som går ett program har full tillgång till programsidorna i Studium. Antagna studenter med aktiverat studentkonto har under en begränsad tid tillgång till programsidorna i Studium. Logga in i Studium.

Jag har en funktionsnedsättning. Kan jag få stöd under min studietid?

Ja. Uppsala universitet har samordnare centralt som arbetar med det. Besök universitetets sida Studera med funktionsnedsättning för att se vilka stöd som finns. Där gör du också din ansökan om riktat pedagogiskt stöd. Kom ihåg att ansöka om stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet.

Kontaktperson på institutionen för frågor om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning är studierektor för grundnivå.

Hur organiseras anteckningsstöd?

Om du har beviljats anteckningsstöd kan du själv fråga en kurskamrat om hen kan vara din anteckningsstödjare och dela med sig av sina anteckningar.

Du kan också be institutionens kontaktperson, d.v.s. studierektor för grundnivå, om hjälp att hitta en anteckningsstödjare. Skicka då ditt Nais-intyg och en lista med de kurser och delkurser under vilka du behöver anteckningsstöd. Du ansvarar själv för att varje termin meddela de centrala samordnarna vem som är anteckningsstödjare och till vilken e-postadress du vill ha anteckningarna.

Vid gruppindelning av studenter (t.ex. i seminariegrupper) kontaktar du läraren. Skicka med ditt Nais-intyg, meddela namnet på din anteckningsstödjare och be läraren placera er i samma grupp.

Hur gör jag för att få anpassad examination?

Salstentor
Du skickar ditt Nais-intyg till tentabokning@filosofi.uu.se och meddelar att du behöver anpassad examination. Observera att du måste meddela om anpassad examination för varje tentamen du tänker delta i (inkl. omtentor) och att du måste meddela detta i mycket god tid före tentamen (ej senare än 14 dagar före tentamen) för att vi skall hinna boka en lokal åt dig.

Hemtentor
Du skickar ditt Nais-intyg till kursansvarig lärare i god tid (ej senare än 7 dagar före tentamen) och meddelar att du behöver anpassad examination. Observera att du måste meddela om anpassad examination för varje hemtenta du tänker delta i (inkl. omtentor).

Andra examinationsformer
Du skickar ditt Nais-intyg till kursansvarig lärare så tidigt som möjligt, men ej senare än 14 dagar före examination, och meddelar att du behöver anpassad examination.

Jag har inte en funktionsnedsättning. Kan jag få stöd under mina studier?

Ja. På Uppsala universitets sida Stöd och service hittar du information om det stöd till studenter som finns tillgängligt.

Var hittar jag schemat för min kurs?

Om du har ett aktivt studentkonto och är antagen eller registrerad loggar du in i Studium där du hittar en länk till schemat i kursmenyn för din kurs.

Uppsala universitets scheman för terminens kurser kan också sökas fram i schemaverktyget TimeEdit. Scheman för nästkommande termin släpps senast fem veckor före terminsstart. För att kunna se scheman behöver du logga in som student.

Schemat är inte tillräckligt överskådligt, vad kan jag göra?

Det finns två s.k. vyer av schemat, en grafisk vy och en textvy. Du byter lätt mellan vyerna genom att klicka på den vy du vill se i det nedre högra hörnet av schemasidan. Du kan också anpassa hur schemat skall visas på många andra sätt, läs mer på TimeEdits hjälpsidor.

Jag går en 30-poängskurs, behöver jag registrera mig på de ingående delkurserna?

Nej, du behöver inte registrera dig på delkurserna i 30-poängskurserna Estetik A, B och C, Praktisk filosofi A, B och C, eller Teoretisk filosofi A, B och C (men du måste registrera dig på din 30-poängskurs). På valbara delkurser behöver du inte heller registrera dig, det räcker med du infinner dig på och deltar i delkursen.

Jag läser en 30-poängskurs, var hittar jag information om kurslitteraturen?

Du hittar information om kurslitteraturen i eller via de ingående delkursernas kursrum i Studium. T.ex. hittar du kurslitteraturen för delkursen Kritiskt tänkande, om du går Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A, i eller via kursrummet för Kritiskt tänkande i Studium. På samma sätt hittar du som t.ex. går Estetik A kurslitteraturen för t.ex. delkursen Konstfilosofi: Vad är konst? i eller via den kursens kursrum i Studium.

Jag läser en 30-poängskurs, kan jag ta mer än 30 poäng på kursen genom att läsa extra delkurser?

Nej, det går inte, din kurs är på 30 poäng. Du kan däremot, om den extra delkurs du vill läsa också ges som fristående kurs, söka till och läsa den fristående kursen.

Jag vill läsa Praktisk filosofi A och har redan läst Teoretisk filosofi A (eller tvärtom). Hur gör jag med de delkurser som är gemensamma för båda kurserna?

Den eller de delkurser som du redan har läst behöver du ersätta med en eller flera kurser. De kurserna kan vara vilka 7,5-poängskurser som helst i praktisk eller teoretisk filosofi. Kontakta studierektor för grundnivå med information om (1) den kurs du vill läsa, d.v.s. Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A, (2) de(n) delkurs(er) som du redan har läst. Om du vet vilken den kurs du vill läsa som ersättningskurs meddelar du även detta, i annat fall hjälper dig studierektor att välja.

Jag går ett program. Var hittar jag information om programmet?


Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA)

Studenter på Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) har tillgång till ett eget informationsrum i Studium. Besök det regelbundet.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – filosofi

Studenter på Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – filosofi har tillgång till två informationsrum i Studium, ett för alla ämneslärarstudenter och ett enbart för dem som läser med inriktning mot filosofi. Besök dem regelbundet.

Masterprogram i estetik och Masterprogram i filosofi

Studenter på masterprogrammen i estetik resp. i filosofi, har tillgång till egna informationsrum i Studium. Besök ditt rum regelbundet.

Jag går ett program, behöver jag söka till mina kurser via antagning.se?

Det beror på vilket program du går.

Kandidatprogram i kultur- och och samhällsanalys (KOSA)

Om du går kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys (KOSA) söker du till de flesta av kurserna inom programmet via antagning.se. Vissa kurser behöver du inte söka till via antagning.se. Läs mer på programmets informationssidor i Studium.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning filosofi

Om du går ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning filosofi, söker du så gott som alla kurser inom programmet via antagning.se. Läs mer på programmets allmänna informationssidor i Studium.

Masterprogram i estetik och Masterprogram i filosofi

Om du går något av masterprogrammen i estetik eller filosofi behöver du inte söka till institutionens egna kurser via antagning.se (men du måste meddela om och registreras på de kurser du vill läsa vid institutionen enligt programmets rutiner). Om du vill gå en kurs vid en annan institution under programmets gång behöver du däremot söka till kursen via antagning.se. Läs mer på respektive programs informationssidor i Studium om vilka rutiner som gäller: Masterprogram i estetik och Masterprogram i filosofi.

Jag går ett program, registrerar jag mig alltid i Ladok för studenter på mina kurser?

Du registrerar dig i Ladok för studenter på programmets inledande kurs och på de kurser inom programmet som du har sökt till via antagning.se. Kurser som du inte har sökt till via antagning.se, däremot, blir du antagen till och registrerad på av institutionen. Det sistnämnda gäller de flesta av kurserna på masterprogrammet och några kurser inom KOSA-programmet. Läs mer på programmens informationssidor i Studium.

Vad innebär examination?

Läs mer på Uppsala universitets studentsida Examination.

Måste jag anmäla mig till salstentor?

Ja, du måste anmäla dig till salstentor. Du anmäler dig senast 12 dagar före tentan i Ladok för studenter. Läs mer på Uppsala universitets studentsida Tentamen.

Måste jag anmäla mig till hemtentor?

Nej, du behöver inte anmäla dig till hemtentor. Hemtentor är vanligtvis tillgängliga i kursrummen i Studium, där du också kan lämna in din hemtenta.

Måste jag anmäla mig till omtentor?

Om din ordinarie tenta var en salstenta behöver du anmäla dig också till omtentan. Du anmäler dig senast 12 dagar före omtentan i Ladok för studenter. Om din ordinarie tenta var en hemtenta behöver du inte anmäla dig till omtentan.

Vad är och hur fungerar e-tentor?

Läs mer om e-tentor på Uppsala universitets studentsidor på sidan E-tentamen.

Kan jag lämna in en uppsats i efterhand?

Uppsala universitets riktlinjer för examinationer inkluderar riktlinjer för omexamination, som också gäller för uppsatser. För varje kurstillfälle för en uppsatskurs finns alltid ett sista ordinarie inlämningsdatum och ett senare datum för inlämning (motsvarande en omexamination): båda dessa fastställs av kursens lärare. För uppsatser som varken har lämnats in vid det ordinarie eller det senare inlämningsdatumet finns ytterligare tre möjligheter för inlämning under de tre terminer som följer den termin du läste kursen. Efter dessa tre extra inlämningsmöjligheter behöver läraren inte acceptera en inlämnad uppsats längre. Institutionen har följande rutin för sena uppsatser: om inget annat anges av kursens lärare är sista inlämningsdatum den tredje måndagen in på varje termin kl. 23:59 (dvs. ungefär två veckor in på terminen).

En kurs eller delkurs som jag inte fått godkänt på ges inte längre, kan jag ändå bli omexaminerad?

Ja, om du inte blivit godkänd på en kurs eller delkurs den termin du gick den och kursen eller delkursen inte längre ges, erbjuds du möjlighet till omexamination under de tre terminer som följer från det att du läste kursen eller delkursen. För att delta i en sådan omexamination kontaktar du studierektor i god tid, senast i den tredje veckan in på den termin du vill omexamineras.

Läs mer om fusk och plagiat och se filmen Fusk och plagiat – vad du som student måste känna till på Uppsala universitets studentsida Fusk och plagiat.

Jag kommer inte att slutföra min kurs, behöver jag göra något?

Om du inte tänker slutföra en kurs är det viktigt att du gör ett avbrott på kursen ("avregistrerar dig") i Ladok för studenter. Om du gör ett avbrott inom tre veckor från kursstart kan du söka till kursen igen vid ett annat tillfälle.

Jag kommer inte att slutföra mitt program, behöver jag göra något?

Om du inte tänker slutföra ditt program är det viktigt att du gör ett avbrott på programmet. Du anmäler att du vill göra avbrott på ditt program via institutionens elektroniska blankett Anmälan om studieavbrott.

Hur går jag tillväga för att göra ett studieuppehåll på mitt program?

Om du vill göra ett studieuppehåll fyller du institutionens elektroniska blankett Ansökan om studieuppehåll.

Jag har studieuppehåll och vill återuppta mina programstudier, vad behöver jag göra?

Om du har studieuppehåll och vill återuppta dina programstudier fyller du i, innan ditt studieuppehåll tar slut, institutionens elektroniska blankett Anmälan om återgång till studier.

Hel kurs

Om du vill tillgodoräkna dig en kurs som du har läst vid ett svenskt eller utländskt universitet (eller högskola) som en hel kurs vid Uppsala universitet gör du det via Uppsala universitets studentsida Tillgodoräknande.

(Att tänka på innan du ansöker om tillgodoräknande av en kurs vid svenskt universitet (högskola) som hel kurs: om du avser att ta ut en generell examen behöver du i vanliga fall inte ansöka om tillgodoräknande för en kurs som du har läst vid svenskt universitet (högskola), du kan använda den i en generell examen från Uppsala universitet utan att tillgodoräkna den. Kontakta examensenheten om du är osäker.)

Del av kurs

Om du vill tillgodoräkna dig en kurs som du har läst vid ett svenskt eller utländskt universitet (eller högskola) som en del av en kurs vid Filosofiska institutionen gör du det via via vår elektroniska blankett Ansökan om tillgodoräknande.

Jag vill ta ut min examen. Hur gör jag då?

Det är inte Filosofiska institutionen som utfärdar ditt examensbevis. När du vill ta ut din examen vänder du dig till enheten för studieadministration vid Uppsala universitet för att ansöka om den. På Uppsala universitets centrala studentsidor under Examen hittar du all information du behöver för att ansöka om examen.

Var hittar jag pågående termins kurser och program?

Om du är student och vill hitta information om din(a) kurs(er) eller ditt program, loggar du in i Studium.

Var hittar jag kommande terminers kurser och program?

Kan jag få studiemedel under mina studier?

Kurser och utbildningar hos Uppsala Universitet är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan få bidrag och lån från CSN om du uppfyller deras krav.

Du vänder dig direkt till CSN om du har frågor om studiemedel.

Kan jag få ett intyg från institutionen till CSN?

Det behövs i vanliga fall inte, CSN har tillgång till all nödvändig information om dina kurser i studiedokumentationssystemet Ladok.

Hur ansöker jag om stipendier?

Stipendier sköts inte av institutionen. Du hittar information om stipendier på Uppsala universitets studentsida Stipendier.

Hur är jag försäkrad när jag studerar på Uppsala universitet?

Läs mer om dina försäkringar på Uppsala universitets studentsida Studentförsäkringar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin