Studentföreningar och nätverk

Filosofiska kårföreningen

Filosofiska kårföreningen (f.d. Kårföreningen KOSA) är en ideell studentförening vid Uppsala universitet. Vi ägnar oss åt studiebevakning, studentmedverkan och studiefrämjande verksamhet för alla som studerar eller har studerat vid Filosofiska institutionen i Uppsala. Bland annat arrangerar vi föreläsningar, pluggstugor och diskussionskvällar, samt representerar filosofistudenterna i institutionsstyrelsen. Vi anordnar även studiesociala aktiviteter som till exempel inspark för nya filosofistudenter och den årliga filosofisittningen. Föreningen samarbetar med och får stöd av Filosofiska institutionen och Uppsala studentkårs humanistiska sektion.

Kontakt

Svart-vit bild med Filosofiska kårföreningens logotyp (vit text mot svart bakgrund)

Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF)

Uppsala universitets Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF) startades i november 2018 för att motverka att antalet kvinnor i filosofin stadigt minskar för varje nivå efter A-kurserna. Grundarna av nätverket tror att avhoppen bland annat beror på brist av gemenskap och representation och ämnar därför bidra till socialt och akademiskt stöd, samt ökad synlighet av kvinnor på Filosofiska institutionen.

NKF arrangerar månadsvis seminarier och sociala events och är öppet för kvinnor och icke-binära på alla nivåer av filosofistudierna.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin