Övergångsställe med människor som rör sig över

Ökad kunskap om migration och samhälle

Uppsala Immigration Lab bedriver forskning om ekonomiska och sociala frågor som formar vår framtid. Genom samarbeten mellan forskningsområden och dialog med samhällsaktörer skapar vi förutsättningar för forskning och policyutveckling.

Samtal

Uppsala Immigration Lab

Våra forskare deltar ofta i olika typer av samtal om sin forskning. Det kan handla om panelsamtal, poddar och föreläsningar. Lyssna och titta gärna!

Poddsamtal om sysselsättning bland utlandsfödda

Olof Åslund, gästprofessor och vetenskaplig ledare vid UIL, i ett samtal om sysselsättning bland utlandsfödda med Caspian Rehbinder från IKEM, Per Hammar från Almega och Andreas Ericson. De senaste åren har andelen sysselsatta bland utlandsfödda ökat markant. Ser vi äntligen ett trendbrott? Vems förtjänst är i så fall det? 

Lyssna på fler samtal

Senast uppdaterad: 2023-06-01