Forskning vid Uppsala Immigration Lab

Forskningen som bedrivs hos UIL är kvantitativt inriktad och utnyttjar rika datamaterial och moderna metoder för att skapa ny kunskap. Projekten bedrivs i samarbete med ledande forskare nationellt och internationellt.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin