Kontakta vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Vi vill gärna ha kontakt med dig, antingen du vill studera hos oss eller samarbeta med oss. I de flesta fallen är det bäst att kontakta institutioner direkt eftersom den dagliga verksamheten med utbildning och forskning bedrivs på våra 39 institutioner/enheter.

Om du har behov av kontakt i mer övergripande frågor kan det vara lämpligt att kontakta fakultet eller vetenskapsområdet. Institutionerna är grupperade i sex olika fakulteter. Fakulteterna har det övergripande ansvaret för utbildningen och forskningen inom fakulteten.

Verksamheten i de sex fakulteterna samordnas via områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

Kontaktuppgifter till fakulteterna

Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Kansliet bereder beslut och ger service till rektor, områdes- och fakultetsnämnderna och till institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Kanslichef: Anna Sofia Hedberg

Biträdande kanslichef: Magnus Ödman

Kontaktuppgifter till områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin