Samverkan – där vår forskning och kunskap kommer till praktisk nytta

Många centrala problem i samhället kan bara lösas utifrån ett humanistisk-samhällsvetenskapligt perspektiv. Humaniora och samhällsvetenskap är också nära förknippad med kulturell verksamhet och utvecklingen av både materiella och immateriella kulturarv. Därför lägger vi stor vikt vid att lärare och forskare delar med sig av sina kunskaper till samhället och utgör en kompetensresurs tillgänglig för myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet.

Samverkan med omvärlden ger också ett viktigt flöde tillbaka till universitetet i form av idéer, behov och utmaningar. Studenters praktik och våra alumners yrkesverksamhet tjänar samma syften: entreprenörskap, innovation och externa uppdrag uppstår i gränssnittet mot omvärlden.

Sammanhang där vi samverkar

 • Föredrag om forskning för allmänhet och skolor
 • Utredningsuppdrag
 • Fortbildningskonferenser
 • Forskare som anlitas som expert av media och i utredningar
 • Studiebesök
 • Utbildningsuppdrag
 • Populärvetenskapliga böcker
 • Debattartiklar i dagstidningar
 • Företag baserade på forskningsinnovationer
 • Remissvar på lagförslag
 • Och mycket mer.

Alumn – behåll kontakten

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Följ gärna Uppsala universitets alumnverksamhet på LinkedIn för att fortsätta nätverka med oss och andra alumner vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Alumnföreningar inom humaniora och samhällsvetenskap

Kontakta oss om samverkan

Om du vill ha kontakt med oss för någon form av samverkan är det någon av våra institutioner eller andra enheter du ska ta kontakt med.

Sök dig fram till rätt ämne via vår katalog. Om du inte hittar rätt kan du alltid kontakta kansliet för humaniora och samhällsvetenskap så hjälper vi dig.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin