Om vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildning och forskning vid ett 40-tal institutioner och enheter inom teologi, juridik, humaniora, språk, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Humaniora och samhällsvetenskap utbildar framtidens företagsledare, speldesigner, lärare, jurister, teologer, ekonomer, systemvetare, dietister, översättare, historiker, antikvarier, psykologer. Ja, listan är för lång att räkna upp här. Inom humaniora och samhällsvetenskap ryms en mängd olika yrken och ämneskunskaper nödvändiga för förståelsen och utvecklingen av vårt samhälle.

Det mest utmärkande för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet är den enorma bredden och mångfalden parat med ämnesdjupet. Vi har till exempel det största utbudet av språk, drygt 40 stycken, och samtidigt är forskningen framgångsrik. I flera utvärderingar bedöms vår forskning som konkurrenskraftig och världsledande.

Utbildning och forskning inom humaniora och samhällsvetenskap syftar till att förstå och beskriva:

 • hur människors föreställningar och kunskaper formas över tid
 • sociala och kulturella faktorer i människors beteenden
 • framväxten av samhället
 • orsaker och verkan av människors agerande och organisation

Kontakter med andra universitet runt om i världen, företag och offentlig förvaltning är en självklar del i den dagliga verksamheten. Studenter från vetenskapsområdet studerar en eller flera terminer på lärosäten runt om i världen med hjälp av ett väl utbyggt utbytessystem.

Fakulteter och enheter inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Korta fakta

 • Årsomsättning: 2,4 mdkr
 • Omsättning utbildning (inklusive uppdragsutbildning och avgiftsstudenter): 1 100 mnkr
 • Basanslag forskning: 800 mnkr
 • Forskningsbidrag: 500 mnkr
 • Antal anställda: 2 750 varav 306 professorer
 • Antal helårsstudenter (grund och avancerad nivå): 16 700
 • Antal forskarstuderande: drygt 560
 • Doktorsexamina per år: ca 95
 • Vetenskapliga publikationer per år: ca 2 480
 • 6 fakulteter
 • 32 institutioner
 • Ett 30-tal centrumbildningar och forum
 • 69 utbildningsprogram på grundnivå
 • 93 utbildningsprogram på avancerad nivå
 • 1 164 fristående kurser (varav 355 på avancerad nivå och 809 på grundnivå)

(siffrorna gäller 2023)

Jobba hos oss

Vill du bli kollega med de främsta experterna? Vi är alltid öppna för att ta emot nya, framstående kollegor.

Jobba hos oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin