Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Vår forskning handlar om hur människors föreställningar och kunskap formas i tid och rum samt de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella aspekterna av samhällets utveckling. Den förklarar orsaker till och konsekvenser av människors samverkan och samhällets organisation. Du kan läsa om vår forskning på våra fakulteters webbplatser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin