Årets Göran Gustafssonföreläsare: ”Det är en ära”

Göran Gustafsson Symposium 2024: Vägval – Att anta beroendets utmaningar. Universitetshuset 9 april.

Den 9 april är det dags för årets Göran Gustafsson Symposium, i år med temat ”Vägval – att anta beroendets utmaningar”. Huvudföreläsare är Andrew Holmes, prisbelönt forskare och chef för Laboratory of Behavioral and Genomic Neuroscience vid National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

Varje år bjuder Uppsala universitet, tillsammans med Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan in en internationellt framstående forskare inom medicin att hålla en föreläsning. Den 9 april är det dags för 2024 års upplaga och årets huvudföreläsare är Andrew Holmes, som ser fram emot att besöka Uppsala universitet.

Porträttfoto av Andrew Holmes.

Årets Göran Gustafsson-föreläsare Andrew Holmes, chef för Laboratory of Behavioral and Genomic Neuroscience vid National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

– Uppsala universitet är nordens äldsta universitet och hem för vetenskapliga giganter som Anders Celsius och Carl von Linné. Mot den bakgrunden är det en ära att få besöka Uppsala och att vara en del av årets Göran Gustafsson Symposium, säger Andrew Holmes.

– Jag ser verkligen fram emot symposiet och att ta del av de andra föreläsningarna och lära mig mer om det fantastiska arbete och forskningen som bedrivs i Uppsala och vid andra universitet i Sverige för att bättre förstå beroendets problematik. Sedan, om vädret tillåter, hoppas jag få en chans att besöka Botaniska trädgården.

Trauma kopplat till beroende

Andrew Holmes är chef för Laboratory of Behavioral and Genomic Neuroscience vid National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, som är en del av National Institute of Health. Där forskar han främst forskning om hur evolutionen har gett människohjärnan verktyg för att upptäcka potentiella hot och hur vi sedan använder verktygen för att undvika hot och faror i framtiden.

– I min forskning använder vi laboratoriemodeller för att hitta de biologiska faktorerna bakom psykologiska störningar som är kopplade till avvikande reaktioner till olika hot, som exempelvis ångest och beroende.

Andrew Holmes har belönats med flera olika utmärkelser för sin forskning, bland annat NIAAA Scientific Achievement Award för ”forskare som har gjort en enastående insats inom vetenskaplig forskning” 2022. Hans föreläsning har fått namnet ”Ångest, trauma och vägar till beroende” och kommer att avhandla hur traumatiska händelser kan trigga igång rädsla, ångest och missanpassade försvarsmekanismer så som överdriven alkoholanvändning. Dessutom utlovar Andrew Holmes en genomgång av forskningsmetoder som kan verka lite ”science fiction”.

– Förutom att fokusera på hur trauma leder till beroende, kommer jag även berätta om nya och ibland komplexa metoder för att studera hjärnan, vilka rent av kan framstå som ”sci-fi”, men som samtidigt medför stora förhoppningar om att förstå vårt beteende. Dessutom kan den förståelsen leda till terapeutiska vinster en vacker dag.

Hur vanligt är det att trauma leder till ett beroende, enligt din forskning?

– Det är väldigt vanligt att personer som lider av känslomässiga störningar kopplade till ångest eller trauma också har svårigheter att kontrollera alkohol- och droganvändning. Det har lett till hypotesen om självmedicinering, där alkohol och droger blir verktyg för att hantera psykologisk stress. Samtidigt är det så att alkoholen och drogerna som i dessa fall ses som verktyg, även orsakar det som självmedicineringen ska motverka, alltså ångest och stress. Det leder fram till en ond cirkel där ett hela tiden ökande beroende växer fram, berättar Andrew Holmes.

Utmaningar och hopp om framtiden

Göran Gustafsson Symposium 2024 arrangeras tillsammans med U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, som finns för att forskare och fackmän ska kunna mötas och samverka för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik. Utmaningarna på området som behöver övervinnas är många, men Andrew Holmes anser att en biologisk utmaning är en av de viktigaste.

– Beroende blir allt mer sedd på som en störning i hjärnan på så sätt att de finns observerbara skillnader mellan hjärnan hos en person med ett beroende och hos djur med beroendeliknande tillstånd som framkallats i labbmiljö. Men det finns fortfarande väldigt mycket vi måste lära oss om hur beroende manifesteras i hjärnan och hur vi ska använda nya kunskaper till att ta fram nya och förbättrade behandlingsmetoder och stöd för de många personer som lider av olika typer av beroenden.

Göran Gustafsson Symposium 2024 startar klockan 13.00 tisdag 9 april i universitetshuset lärosal X. För mer info och fullständigt program se nedan.

Robin Widing

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin