Direktsändning från Almedalen

Några av Uppsala universitets arrangemang kommer att direktsändas. Länkar till de direktasända seminarierna kommer att publiceras här inom kort.

Samhällsutmaningar kring barn och unga i riskzonen – hur kan vi gemensamt ta ansvar?

Tisdag 25/6 kl 16.00-17.00
Socialtjänsten är välfärdsstatens yttersta skyddsnät. Att detta fungerar är avgörande, inte bara för barn, unga och familjer som behöver hjälp och vägledning utan för samhället i stort. Här behövs tidiga insatser i samverkan med skola, polis och BVC. Hur kan en välfungerande samverkan skapas?

Medverkande:
Pia Tham, professor Uppsala universitet, Siv-Britt Björktomta, lektor Uppsala universitet m fl

Artificiell Intelligens - värdefrågor, identitet, och mänsklig värdighet

Onsdag 26/6 kl 11.30-12.30
AI erbjuder nya möjligheter, men väcker också invecklade frågor för vår tid som har praktiskt bäring nu för individer och långsiktigt för samhället.

Medverkande:
Anna-Sara Lind, Helena Wangefeldt Ström, Martha Middlemiss Lé Mon m fl

Bra, bättre, Sverige - så blir vi världsledande inom forskning

Onsdag 26/6 kl 13.00-14.00
Sverige ska vara en världsledande forskningsnation och både nationellt och internationellt talas om världsledande och excellent forskning. Frågan är om svensk forskning är tillräckligt bra? Om inte -vad krävs av lärosätena, politikerna, näringslivet för att vi ska bli världsledande?

Medverkande:
Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet
Erik Renström, rektor, Lunds universitet

Högre studier – för vems skull?

Onsdag 26/6 kl 14.30-15.30
Vilket är det främsta syftet med den högre utbildningen? Vem bestämmer över den och för vem är den till?

Medverkande:
Tora Holmberg, Vicerektor för vetenskapsområdet Humaniora och Samhällsvetenskap, Professor i sociologi, Uppsala universitet
Ulrika Wallén, Policyexpert för högskolepolitik, Svenskt näringsliv
Jacob Färnet, Ordförande, Sveriges förenade studentkårer
Marie-Louise Hänel Sandström, Riksdagsledamot, (M)
Mikael Börjesson, Professor i utbildningssociologi, föreståndare HERO, Uppsala universitet
Hans Adolfsson, Rektor, professor metallorganisk kemi, Umeå universitet
Linda Wedlin, Professor företagsekonomi, Uppsala universitet

Extrema klimathändelser - vilket klimatledarskap krävs i forskning och politik?

Onsdag 26/6 kl 16.00-17.00
Extrema klimathändelser visar att det brådskar att ställa om och anpassa samhället. Vilket klimatledarskap behöver forskare och politiker ta för klimatomställningen och klimatanpassningen? Vilket ansvar vilar på olika aktörer och hur kan begränsade resurser fördelas mellan olika insatser?

Medverkande:
Gabriele Messori, Uppsala universitet
Mikael Karlsson, Uppsala universitet

Anhörigperspektiv i den digitala vården –utmaningar och möjligheter med ny medicinteknik

Onsdag 26/6 kl 16.00
Digitalisering och ny teknik skapar fantastiska möjligheter för oss som anhöriga att bidra till vården av våra nära – men hur överkommer vi de legala, regulatoriska och ekonomiska hinder som finns på vägen? Och har kan universiteten bidra med lösningar?

Medverkande:
Maria Tenje, Professor, föreståndare MTSI, Uppsala universitet
Marianne van Rooijen, Sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset
Maria Hägglund, Docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
m fl

Universitet och företag i samarbete - hur ökad samverkan kan stärka Sverige som forskningsnation

Torsdag 27/6 kl 08.30-09.30

Forskning i världsklass kräver apparatur i världsklass. Detta är ett race, där långsam byråkrati och brist på medel kan leda till stagnation och en ond spiral. Kan innovativa samarbetsformer där företag delar spjutspetsteknik med universiteten göra att Sverige kan stärkas som forskningsnation?

Medverkande:
Christel Bergström, Professor, prodekan samverkan, director SweDeliver, Uppsala universitet
Mia Phillipson, Professor, co-director SciLifeLab, Uppsala universitet
Johan Kreuger, Professor, prefekt, co-director AM4Life, Uppsala universitet

Hur ser demokratitrenderna i världen ut supervalåret 2024? Hur påverkar polarisering utvecklingen?

Torsdag 27/6 kl 10.00-11.00
Ökade konfliktnivåer och autokratiseringen fortsätter vara den dominerande trenden i världen. Även i en del etablerade demokratier tappar demokratin mark. Utvecklingen är oroande. Vad kan vi lära av historien och vad kan man säga om framtiden.

Medverkande:
Magnus Öberg, Föreståndare för Uppsala Konfliktdataprogram UCDP, Uppsala universitet
Lisa Gastaldi, Dataanalytiker och forskningssamordnare vid V-Dem Institute och Demscore, Göteborgs universitet

Från ord till handling? Vårdkompetensförsörjning vid ett vägskäl

Fredag 28/6 kl 11.30-12.30
Behovet av välutbildad och kompetent personal inom hälso- och sjukvården kommer att öka de närmaste decennierna. Hur kompetensförsörjning ska lösas behöver diskuteras bortom "business as usual", fundamentala förändringar av hälso- och sjukvårdens organisation kommer att bli nödvändiga.

Att möjliggöra hållbara besök – vägar framåt för besöksnäringen

Fredag 28/6 kl 13.00-14.00
Är det dags att sätta stopp för turism? Det är inte hållbart att fortsätta sträva efter ständig tillväxt i antal besökare om vi ska stoppa de klimatförändringar vi ser resultat av nu. Det måste till en förändring samtidigt som vi behöver möjliggöra besök. Men hur kan besök bli hållbara?

Medverkande:
Mathias Cöster, Docent, Uppsala universitet
Owe Ronström, Professor emeritus, Uppsala universitet
m fl

Bör vi betala mer för läkemedel till svårare sjuka?

Fredag 28/6 kl 13.00-14.00
Att nyttja hälso- och sjukvårdens resurser så att de skapar största möjliga hälsa tar inte hänsyn till hur hälsovinsterna fördelas mellan individer. Men den etiska plattformen som styr prioriteringar ställer sjukdomssvårhetsgrad och kostnadseffektivitet emot varandra. Hur ska avvägningen göras?

Medverkande:
Erik Grönqvist, Professor, Uppsala universitet

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin