Renovering av läsesal A, B och specialläsesalen

Läsesal A, B och Specialläsesalen ska renoveras. Det sker i olika etapper, med start senare under året. Det innebär att salarna kommer att vara helt stängda under olika perioder.

Denna sida uppdateras fortlöpande kring renoveringen och hur den kommer att påverka dig som besökare.

Bakgrund

Carolina Rediviva ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). SFV planerar en ytskiktsrenovering (golv, väggar, tak), samt ska se över eldragningar, allmänbelysning, fönster, VVS med mera.

Renoveringen genomförs i två etapper:

 • Projekt 1: Specialläsesalen med preliminär byggstart januari 2025.
 • Projekt 2: Läsesal A och B med preliminär byggstart september 2025.

Läsesalarna måste utrymmas helt och hållet under respektive projekt.

Biblioteksservice under byggtiden

 • Studieplatser: Carolinabiblioteket har totalt ca 800 sittplatser varav 120 finns i A- och B-salen. Vi undersöker om vi kan ersätta några platser genom förtätning.
 • Referensböcker: kommer att behöva beställas fram från magasin.
 • Förvaring av läsesalslån: bokskåpsfunktion på plan 4, nuvarande K62-rummet.
 • Specialläsesal: ersätts av lokal på plan 3.

Campusbiblioteken har totalt ca 400 tysta läsplatser. Hitta studieplatser.

Äldre bild av läsesal A med studenter vid skrivbord

Preliminär tidsplan

2024

 • Oktober: evakuering av samlingar och personal i Specialläsesalen samt kringliggande ytor påbörjas
 • November: Specialläsesalen stängs och flyttar temporärt till plan 3

2025

 • Januari: byggstart projekt 1
 • Juni: evakuering av samlingar i A och B-salen påbörjas. Läsesalsbord och stolar skickas på renovering.
 • September: byggstart projekt 2

2026

 • Mars: byggentreprenaden klar
 • April–juni: möblering och anpassningar
 • September: klart

Förhoppningen är att specialläsesalen kan öppna i ordinarie lokal redan hösten 2025.

Skiss över Carolinabiblioteket, plan 4. Specialläsesalen, läsesal A och B inringade.

Vad görs under renoveringen?

Målet är att förbättra miljön för forskning och studier genom att ta tillvara det som har ett kulturhistoriskt värde i lokalerna, ta bort bokskåp och hyllor som försämrar ventilation och förfular miljön och i viss mån öka antalet studieplatser.

Detta görs genom att:

 • bevara inredning och detaljer för att återskapa mer ursprunglig miljö
 • skapa fler läsplatser i A-salen, bl a i absiden (inkl. utökad ventilation)
 • förbättra säkerheten i Specialläsesalen, anpassa den för fler typer av material (större format t ex), samt möjliggöra för samtal som inte stör andra.
Äldre foto av tom läsesal A

Specialläsesalen

 • högre säkerhet vid in- och utpassering samt vid hantering och förvaring av materialet
 • möjlighet att studera medier av större format, ex kartor
 • möjlighet att föra samtal i samband med studier av material

Läsesal A

 • originalmöbler renoveras
 • antalet läsplatser utökas från 75 till 110
 • ventilationen förbättras
 • bokskåp och golvstående hyllor tas bort
 • förbättrad platsbelysning

Läsesal B

 • borden renoveras, och kompletteras med några höj– och sänkbara bord
 • flexiblare stolar
 • bokskåp och golvstående bokhyllor tas bort
 • förbättrad platsbelysning

Läsesalarna efter renoveringen

 • förbättrad ventilation
 • fler studieplatser
 • kompletterats med tillgänglighetsanpassade platser
 • förbättrad platsbelysning
Skiss över Specialläsesalen med planerade ändringar.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!