Om oss

Intendenturen vid Campus Engelska Parken

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation mellan institutionerna och andra ingående enheter. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten.

Intendenturen hanterar frågor och service inom lokalförsörjning, säkerhet, arbetsmiljö och miljö, post och godshantering, lokalbokning, lås och passerkort, servicecenter, AV-support m.m

Från naturvetenskap till humaniora

Kvarterets första byggnader uppfördes i mitten av 1800-talet för att ta emot studenter i kemi, fysik, mineralogi och geologi. Den äldsta byggnaden är hus 1 där de Teologiska och Historiska institutionerna huserar.

Hus 2 specialbyggdes för Kemiska institutionen 1904 och i dess källare startade Theodor Svedberg sitt arbete med fysikalisk kemi. Han konstruerade en ultracentrifug som han tilldelades nobelpriset i kemi för 1926. Den finns kvar än idag i husets källare.

Den senaste byggnaden, hus 22 som inrymmer Humanistiska teatern, invigdes 2017. Den skapades som en arena för det humanistiska samtalet där människan som tänkande och skapande individ står i centrum. Det öppna samtalet främjas genom att stolarna är placerade som en hästsko vända mot varandar, runt en öppen arena i mitten.

Miljö och avfall på Campus Engelska Parken

På Campus Engelska Parken arbetar vi ständigt med miljön i åtanke.

Vi följer noggrant Uppsala universitets handlingsplan för hållbar utveckling, inklusive de uppsatta miljömålen och handlingsplanerna för miljöarbetet. Vi integrerar också vägledningen för miljövänliga inköp.

Rätt sorterat blir avfallet en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Därigenom minskas energiförbrukningen och användningen av naturresurser minskas. Hjälp till genom att sortera ditt avfall i de sorteringsmöbler som finns på Engelska Parken.

Här finns behållare för:

  • Brännbart
  • Matavfall
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Pantburkar/flaskor
  • Metallförpackningar

 

Rökning

Enligt rektorsbeslut är det ej tillåtet med rökning i anslutning till universitetets entréer. I enlighet med beslutet skall rökning inte vara tillåten inom en radie av 15 meter från någon fasad.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin