The Climate Pot

The Climate pot is now put on hold and under evaluation, with the aim to make it easier for students to apply and participate in the future.

Inspiration för klimataktion

Project leader: Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap

Sum: 42 200 kr

Minskad klimatpåverkan från Eramusprogrammet

Project leader: Sara Laginder, Avdelningen för internationalisering

Sum: 250 000 kr

On campus food farm

Project leader:: Sagnik Sinha Roy, Otilia Björndahl João och Ian Snowball, Institutionen för geovetenskaper

Sum: 187 000 kr

Sustainable lab initiative

Project leader: Brian McCarthy, Institutionen för Kemi Ångström

Sum: 250 000 kr

Videokonferensanläggning och omställning till miljövänligare kårverksamhet

Project leader: Måns Bengtsson och Åsa Kassman Rudolphi, Institutionen för materialvetenskap

Sum: 60 000 kr

Sustainable travel integrated with a social and academic program

Project leader: Per Hellman, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Sum: 50 000 kr

Tågkonferenser

Project leader: Olivia Andersson, Arne Sjöblom, Företagsekonomiska institutionen

Sum: 73 800 kr

Klimatneutral föreläsningssal

Project leader: Tord Berglund-Fred, Gemensam service, Campus Gotland

Sum: 250 000 kr

The travel-free academic meeting

Project leader: Ben Raffield, Institutionen för arkeologi och antik historia

Sum: 218 999 kr

Almost as being there

Project leader: Andreas Röckert och Kerstin Hermansson, Institutionen för kemi - Ångström

Sum: 196 880 kr

Koncept-utveckling av #DeepTrainWork

Project leader: Isak Svensson, Institutionen för Freds- och konfliktforskning

Sum: 250 000 kr

Electric boat and bikes for the Erken Laboratory

Project leader: Silke Langenheder, Institutionen för ekologi och genetik

Sum: 160 000 kr

Reducing our climate impact one tip at a time

Project leader: Jordi Carreras Puigvert, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Sum: 250 000 kr

Campus Gotland Community Kitchen

Project leader: Leonie Paul, Orsolya Demes, Martin Forsberg och Sara Cederlund, Enheten Campus Gotland

Sum: 200 000 kr

Dynamisk anpassning av elförbrukning i UPPMAX datorhall

Project leader: Carl Nettelblad, Institutionen för informationsteknologi

Sum: 227 000 kr

Klimatguide Uppsala universitet

Project leader: Kajsa Kramming, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sum: 247 800 kr

Miljövänlig uppbyggnad av forskningsmiljöer i låginkomstländer genom hybridmöten

Project leader: Bengt Ove Turesson, International Science Programme (ISP)

Sum: 131 514 kr

Sustainable Labs Initiative

Project leader: Sina Wrede, Institutionen för Kemi Ångström

Sum: 250 000 kr

The Campus Garden

Project leader: Otilia Björndahl Joao och Peter Elenfalk, Byggnadsavdelningen

Sum: 250 000 kr

If you have questions about the Climate Pot you may contact

Annika Sundås Larsson, Environmental manager

Contact information:

The Environmental Office

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin