Honorary Doctors of the Faculty of Humanities

1999

 • Hellqvist, Per-Anders, FDhc, musikskriftställare

1998

 • Kensinger, Kenneth M., FDhc, USA
 • Keresztes, László, FDhc, Professor, Norway
 • Tångeberg, Peter, FDhc, konservator, konstforskare

1997

 • Coles, John, FDhc, Professor, United Kingdom
 • Gronbeck, Bruce E., FDhc, Professor, USA
 • Hroch, Miroslav, FDhc, Professor, Czech Republic
 • Kahle, Sigrid, FDhc, författare, orientalist

1996

 • Ekbom, Torsten, FDhc, författare, kritiker
 • Hassan, Ihab, FDhc, Professor, USA
 • Viereck, Wolfgang, FDhc, Professor, Germany

1995

 • Hollingsworth, J. Rogers, FDhc, Professor, USA
 • Kyrklund, Willy, FDhc, författare
 • Nordenson, Eva, FDhc, VD för Stiftelsen Skansen
 • Tottie, Thomas, FDhc, överbibliotekarie
 • Trudgill, Peter, FDhc, Professor, Switzerland

1994

 • Alhoniemi, Alho, FDhc, Professor i finsk-ugriska språk, Åbo, Finland
 • Palaima, Thomas G., FDhc, Professor, Austin, TX, USA
 • Schönbeck, Bengt, FDhc, arkeolog

1993

 • Björkegren, Hans, FDhc, författare
 • Hirschfeldt, Lennart, FDhc, chefredaktör
 • Odera Oruka, Henry, FDhc, Professor, Kenya

1992

 • Callahan, Errett Jr, FDhc, VA, USA
 • Hambraeus, Bengt, FDhc, Composer, Canada
 • Strömholm, Stig, FDhc, Professor i allmän rättslära, sedan i civilrätt m. internat. Privaträtt, förutvarande rektor, Uppsala universitet

1991

 • Kristjánsson, Jónas, FDhc, Professor, Iceland
 • Mickelsson, Hilding, FDhc, fotograf, författare
 • Sofka, Vinoš, FDhc, museolog, avd.dir., Stockholm

1990

 • Brodsky, Joseph, FDhc, USA
 • Johannesson, Eric O., FDhc, Professor, Berkeley University, CA, USA
 • Schotte-Lindsten, Ann-Sofi, FDhc, författare

1989

 • Barton, H. Arnold, FDhc, Professor, USA
 • Klinge, Matti, FDhc, Professor i historia, Helsingfors, Finland
 • Sandnes, Jørn, FDhc, Professor, Norway
 • Sonderegger, Stefan, FDhc, Professor, Herisau, Switzerland

1988

 • Geijerstam, Carl-Erik af, FDhc, författare
 • Hajdú, Péter, FDhc, Professor, Hungary
 • Lindqvist, Sigvard, FDhc, språklärare, Arméns tolkskola
 • Matsūshita, Shōzō, FDhc, Akita City, Japan

1987

 • Rosen, Björn von, FDhc, författare

1986

 • Battail, Jean-François, FDhc, Professor, Sorbonne, Paris, France
 • Douglas, Mary, FDhc, Professor, USA
 • Helbig, Gerhard, FDhc, Professor, West Germany
 • Huldén, Lars, FDhc, Professor i nordisk filologi, författare, Helsingfors, Finland

1985

 • Furuhagen, Hans, FDhc, antikforskare, tv-producent
 • Haglund, Ejnar, FDhc, musiker
 • Labov, William, FDhc, Professor, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA
 • Vretblad, Åke, FDhc, musikforskare

1984

 • Bohman, Lennart, FDhc, lektor, Högre allmänna läroverket i Visby
 • Nikula, Oscar, FDhc, Professor i historia, Finland

1983

 • Ericson, Eric, FDhc, kördirigent
 • Forsberg, Karl-Erik, FDhc, hovgrafiker
 • Gierowski, Józef, FDhc, Professor, Poland
 • Larson, James L., FDhc, Professor, Berkeley University, CA, USA

1982

 • Cho, Seung-Bog , FDhc, Professor i japanologi
 • Piirimäe, Helmut, FDhc, Professor, Estonia
 • Steene, Birgitta, FDhc, Professor, Seattle, WA, USA
 • Wittrock, Carl-Henrik, FDhc, lektor, HLS

1981

 • Bandle, Oskar, FDhc, Professor, Switzerland
 • Gamby, Erik, FDhc, författare
 • Stendahl, Brita K., FDhc, Cambridge, MT, USA
 • Sørensen, John Kousgård, FDhc, Professor, Denmark
 • Tilia, Ann Britt, FDhc, Archaeologist, Italy
 • Vessby, Hadar, FDhc, läroverksadjunkt

1980

 • Admoni, Wladimir, FDhc, Professor, Soviet Union
 • Bökstedt, Harry, FDhc, redaktör
 • Quine, Willard van Orman, FDhc, Professor, USA
 • Sjöberg, Leif, FDhc, Professor, USA
 • Szulc, Alexander, FDhc, Professor, Poland
 • Tamm-Götlind, Märta, FDhc, skriftställare
 • Thimon, Gösta, FDhc, genealog

1979

 • Bjurström, Carl Gustaf, FDhc, översättare
 • Flodén, Nils August, FDhc, lantbrukare
 • Hasselmo, Nils, FDhc, Professor i nordisk och allmän lingvistik
 • Hård af Segerstad, Ulf, FDhc, konstkritiker
 • Öhman, Sven, FDhc, Professor i fonetik

1978

 • Böhner, Kurt, FDhc, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, West Germany
 • Eriksson, Nils, FDhc, rektor
 • Gullberg, Ingvar, FDhc, auktoriserad translator
 • Hansen, Arnold, FDhc, möbelkonservator
 • Larsson, Carl Rune, FDhc, director musices
 • Liljefors, Margita, FDhc, lärare i röst- och talvård
 • Strehlow, T.G.H., FDhc, Professor, Australia

1977

 • Bogue, Allan G., FDhc, Professor, WI, USA
 • Cameron, Kenneth, FDhc, Professor, United Kingdom
 • Clark, J. Grahame D., FDhc, Professor, United Kingdom
 • Clemen, Wolfgang, FDhc, Professor, West Germany
 • Guillaumont, Antoine, FDhc, Professor, France
 • Güterbock, Hans Gustav, FDhc, Professor, USA
 • Hald, Kristian, FDhc, Professor, Denmark
 • Hogan, Jeremiah J., FDhc, Professor, Ireland
 • Itkonen, Erkki, FDhc, Professor i finsk-ugriska språk, Finland
 • Kan, Aleksander, FDhc, Professor, Soviet Union
 • Łankowski, Zygmunt, FDhc, Poland
 • Mead, Margaret, FDhc, Professor, USA
 • Michalowski, Kazimierz, FDhc, Professor, Poland
 • Needham, Joseph, FDhc, Professor, United Kingdom
 • Palmer, R.R., FDhc, Professor, USA
 • Praz, Mario, FDhc, Professor, Italy
 • Quirk, C. Randolph, FDhc, Professor, United Kingdom
 • Semmingsen, Ingrid, FDhc, Professor, Norway
 • Turville-Petre, Gabriel, FDhc, Professor, United Kingdom
 • Viljanen, Lauri, FDhc, Professor, United Kingdom

1976

 • Haugen, Einar, FDhc, Professor, USA
 • Svahnström, Gunnar, FDhc, landsantikvarie
 • Wallner, Bo, FDhc, Professor, Musikhögskolan
 • Widén, Albin, FDhc, arkivarie

1975

 • Carney, James, FDhc, Professor, Ireland
 • Gilstring, Karl Gösta, FDhc, lektor
 • Lilliehöök, Eric Ericsson, FDhc, bibliotekarie
 • Lindberg, Sten G., FDhc, förste bibliotekarie
 • Norberg, Rune, FDhc, antikvarie

1974

 • Almqvist, Sven, FDhc, överste
 • Gustavsson, Edvin, FDhc, redaktör
 • Janzon, Åke, FDhc, litteraturkritiker
 • Lindgren-Fridell, Marita, FDhc, förste intendent

1973

 • Broberg, Richard, FDhc, förste arkivarie
 • Jonzon, Israël, FDhc, rektor
 • Järv, Harry, FDhc, biblioteksråd
 • Söderlind, Stefan, FDhc, förste arkivarie
 • Widengren, Geo, FDhc, Professor i religionshistoria

1972

 • Ernvik, Arvid, FDhc, folkskollärare
 • Foote, Peter, FDhc, Professor, United Kingdom
 • Johnson, Walter, FDhc, Professor, USA
 • Lundberg, Gunnar W., FDhc, France
 • Reich-Ranicki, Marcel, FDhc, West Germany

1971

 • Gustavson, Sigurd, FDhc, folkskollärare
 • Landström, Björn, FDhc, författare, Finland
 • Wahlund, Per Erik, FDhc, författare

1970

 • Dahlquist, Thorild, FDhc, filosof
 • Díkaíos, Porphyrios, FDhc, Professor, West Germany
 • Lindahl, Göran, FDhc, Professor i arkitekturhistoria
 • Scott, Franklin D., FDhc, Professor, USA

1969

 • Birket-Smith, Kaj, FDhc, Denmark
 • Brøndsted, Mogens, FDhc, Denmark
 • Hodin, Josef Paul, FDhc, United Kingdom
 • Orton, Harold, FDhc, Professor, United Kingdom

1968

 • Olsson, Nils William, FDhc, USA
 • Tenerz, Hugo, FDhc, rektor

1967

 • Diös, Anders, FDhc, byggmästare

1966

 • Carlsson, Lizzie, FDhc, medeltidshistoriker
 • Grusnick, Bruno, FDhc, Kirchenmusikdirektor, West Germany
 • Henriques, Alf, FDhc, Denmark
 • Jungmarker, Gunnar, FDhc, förste intendent, Nationalmuseum

1965

 • Stiernstedt, Gordon, FDhc, litteraturforskare
 • Sundquist, Nils, FDhc, landsantikvarie

1964

 • Delargy, James, FDhc, Professor, Ireland
 • Kihlgren, S.H.T., FDhc, akademisekreterare
 • Lo-Johansson, Ivar, FDhc, författare
 • Matras, Christian, FDhc, Professor, Denmark
 • Sundström, Einar, FDhc, förste bibliotekarie

1963

 • Enckell, Rabbe, FDhc, författare, Finland
 • Jakobson, Roman, FDhc, Professor, USA

1962

 • Berg, Fredrik, FDhc, Professor i oftalmiatrik
 • Erici, Einar, FDhc, orgelhistoriker
 • Rooth, Ivar, FDhc, riksbankschef
 • Smith, Albert Hugh, FDhc, Professor, United Kingdom
 • Sveinsson, Einar Ólafur, FDhc, Professor, Iceland
 • Tiberg, Nils, FDhc, läroverksadjunkt
 • Östlind, Josef, FDhc, byråchef

1960

 • Emsheimer, Ernst, FDhc, musiketnolog
 • Gralén, Josef S., FDhc, folkskoleinspektör
 • Mac Leod, Andries, FDhc, filosof
 • Thord-Gray, Ivar, FDhc, USA

1959

 • Friis, Oluf, FDhc, Professor, Denmark
 • Hjorth, Bror, FDhc, konstnär
 • Kempe, Carl, FDhc, direktör, donator
 • von der Osten, Hans, FDhc, doc. i arkeologi

1958

 • Ekelöf, Gunnar, FDhc, författare, en av de aderton
 • Norberg, Petrus, FDhc, överlärare
 • Renander, Acke, FDhc, antikforskare
 • Sallander, Hans, FDhc, förste bibliotekarie
 • Wernstedt, Folke, FDhc, riddarhusgenealog

1957

 • Dencker, Nils, FDhc, folkhögskolelärare
 • Gustawsson, Karl Alfred, FDhc, överantikvarie
 • Holmgren, Gustaf, FDhc, förste bibliotekarie
 • Malmeström, Elis, FDhc, biskop i Växjö stift
 • Rosenberg, Hilding, FDhc, tonsättare