Syllabus for Archival Science, Master Course

Arkivvetenskap, masterkurs

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 60 credits
 • Course code: 5KK032
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Archive, Library and Museum Studies A2E

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-05-02
 • Established by: The Board of the Department of ALM
 • Revised: 2013-04-12
 • Revised by: The Board of the Department of ALM
 • Applies from: Autumn 2013
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of ALM

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2013

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Callon, Michel Tecno-Economic Networks and Irreversibility

  Part of:

  A sociology of monsters : essays on power, technology and domination

  London: Routledge, cop. 1991

  Find in the library

  Mandatory

 • Eliasson, Annika Kvantitativ metod från början

  2., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Holgersson, Ulrika Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Månson, Per Moderna samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker

  5., rev. uppl.: Stockholm: Rabén Prisma, 1998

  Find in the library

  Mandatory

 • Cook, Terry Evidence, memory, identity, and community : four shifting archival paradigms

  Part of:

  Archival Science

  [S.l.]: Kluwer Journals Online,

  Find in the library

  Mandatory

 • What are archives? : cultural and theoretical perspectives : a reader

  Find in the library

  Mandatory

 • Røssaak, Eivind The archive in motion : new conceptions of the archive in contemporary thought and new media practices

  Oslo: Novus Press, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Borglund, Erik Design for recordkeeping : areas of improvement

  Sundsvall: Department of Natural Sciences, Mid Sweden University, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

  E-delegationen, 2010

 • Gladney, Henry Long-Term Preservation of Digital Records: Trustworthy Digital Objects

  Part of:

  The American archivist

  vol. 72 (2009) s. 401-435

  Find in the library

  Mandatory

 • Askergren, Katrin; Dahlgren, Maria E-arkivera rätt : sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS

  Stockholm: Näringslivets arkivråd, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Höffker, Daniel; Ilander, Hanna; Norée, Niklas e-gallra rätt

  Stockholm: Näringslivets arkivråd, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Selecting File Formats for Long-Term Preservation, Digital Preservation. Guidance Note 1. 10 sidor

  National archives, 2009

  Länk till pdf

  Mandatory

 • Gorman, G. E.; Shep, Sydney J. Preservation management for libraries, archives and museums

  London: Facet, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • RA-FS 2008:4 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter

  Part of:

  Riksarkivets författningssamling : RA-FS

  Find in the library

  Mandatory

 • RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)

  Part of:

  Riksarkivets författningssamling : RA-FS

  Find in the library

  Mandatory

 • RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)

  Part of:

  Riksarkivets författningssamling : RA-FS

  Find in the library

  Mandatory

 • Elektroniskt underskrivna handlingar

  1. uppl.: Stockholm: Riksarkivet : b Fritze [distributör], 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Jarborn, Elisabeth; Gävfert, Thomas Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande - bevarande av elektroniska handlingar hos myndighet

  Riksarkivet, 2008

  Länk

  Mandatory

 • Förstudie om e-arkiv och e-diarium, inklusive bilagor

  Riksarkivet, 2011

  Mandatory

 • Vägledning för hantering av inkommande handlingar

  Verva 2005:2, 2005

  Mandatory

 • Effektivisera genom att automatisera ärendehanteringen. Fem processanalyser som visar på potentialen i statsförvaltningen

  Verva 2006:03, 2006

  länk

  Mandatory

 • Hitta potentialen - första steget till enkla ärendeprocesser

  Stockholm: Verva, [2007]

  Find in the library

  Mandatory

 • Electronic Recordkeeping Metadata Standard

  Archives New Zealand, 2008

 • Dokumentation av FAMMI:s ärendehanteringssystem

  FAMMI, 2006

 • Archiving websites - Possibilities and problems Granberg, Fredrik; Karlsson, Robert; Olofsson, Fredrik; Renström, Nicklas

  Luleå tekniska universitet, 2004

 • Jarborn, Elisabeth; Gäfvert, Thomas Kompendium i e-arkiv

  Förf, 2013

 • Basnivå för informationssäkerhet (BITS)

  3. utg.: Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten, 2006

  Find in the library

 • CODA. Curation of Digital Assets. Slutrapport

  LDB-centrum, 2007

 • Lindqvist, Göran Curation of Digital Assests - Metadata. Slutrapport

  LDB-centrum, 2008

 • Lindbäck, Lena CODA-WEBB. Slutrapport

  LDB-centrum, 2009

 • Understanding PREMIS

  Library of Congress Network Development and MARC Standards Office, 2009

 • Lundevall, Kristina; Wadman, Ola PENG-analys E-arkiv Västerås stad

  Förf/Västerås stad, 2012

 • Report on policy and strategy models for libraries, archives and data centres

  Planets, 2009

 • Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4. Dnr RA 20-2009/1265

  Riksarkivet, 2009

  Länk

 • Dokumentation av redovisningssystem : en praktisk vägledning

  Stockholm: Rådet för kommunal redovisning, [2006]

  Find in the library

 • Bevara ljud och rörlig bild. Insamling, migrering - prioritering. Bilagor

  SOU 2004:53, 2004

 • Carlsson, Torild; Wennersten, Lena Äntligen måndag? : myter och möjligheter i arbetslivet

  Lidingö: Langenskiöld, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Hällsten, Freddy; Tengblad, Stefan Medarbetarskap i praktiken

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Tonnquist, Bo Projektledning

  3. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Blomberg, Jesper Myter om projekt

  Stockholm: Nerenius&Santérus, 1998

  Find in the library

 • Cameron, Fiona; Kenderdine, Sarah Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse

  Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 2007

  Find in the library

 • Earnshaw, Rae A.; Vince, John A. Digital convergence : libraries of the future

  London: Springer-Verlag London Limited, 2008

  Find in the library

 • Friis Möller, Sören From Disinterestedness to Engagement. Towards Relational Leadership in the Cultural Sector

  Copenhagen Business School: Köpenhamn, 2012

 • Fristrup, Tine Heritage learning outcomes in the Nordic and Baltic area : competence development among adults at archives and museums

  Östersund: The Nordic Centre of Heritage Learning, 2012

  Find in the library

 • Gilmore, Audrey; Rentschler, Ruth Changes in museum management. : A custodial or marketing emphasis?

  Part of:

  Journal of management development.

  vol. 21 (2002) nr. 10 s. 745-760

  Find in the library

 • Griffin, Des; Abraham, Morrie; Crawford, John Effective Management of Museums in the 1990s. In: Curator. The Museum Journal

  Curator. The Museum Journal, vol. 42 nr 1:37-53, 1999

 • Hedemark, Åse Barn berättar : en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

  Stockholm: Svensk biblioteksförening, 2011

  Find in the library

 • Borrman, Pia; Hedemark, Åse Projekt sagostunden - en förstudie

  Regionbibliotek Stockholm/Stockholm, 2013

 • Hernon, Peter; Pors, Niels Ole Library leadership in the United States and Europe : a comparative study of academic and public libraries

  Santa Barbara, Calif.: Libraries unlimited, 2013

  Find in the library

 • Insulander, Eva Tinget, rummet, besökaren : om meningsskapande på museum

  Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, 2010

  Find in the library

 • Johansson, Roger; Berggren, Lars Levande läromedel : [antologi]

  Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2006

  Find in the library

 • Lee, Charlotte P Reconsidering Conflict in Exhibition Developments Teams

  Part of:

  Museum management and curatorship.

  vol. 22 (2007) nr. 2 s. 183-199

  Find in the library

 • Limberg, Louise; Lundh, Anna Hampson Skolbibliotekets roller i förändrade landskap : en forskningsantologi

  Lund: BTJ förlag, 2013

  Find in the library

 • Lund, Niels D. Digital formidling af kulturarv : fra samling til sampling

  København: Multivers, 2009

  Find in the library

 • Merritt, Elizabeth How to Forecast the Future of Museums.

  Curator. The Museum Journal, 2011

 • Molin, Märta; Wittgren, Bengt Om ABM : en antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer.

  Härnösand: ABM resurs, 2005

  Find in the library

 • Sjögren, Eva; Lundström, Catarina; Skånes arkivförbund, Historia på riktigt! : arkivpedagogik i praktiken.

  Lund: Skånes arkivförb., 2001

  Find in the library

 • Sundström, Karin Bemötande på bibliotek : både service management och solidaritet

  Stockholm: Regionbibliotek Stockholm, 2008

  Find in the library

 • Ulrich, Dave; Smallwood, Norm What is leadership?

  Part of:

  Advances in global leadership.

  vol. 7 (2012) s. 9-36

  Find in the library

 • Melander, Tony Att lyfta blicken och bryta mönster! : metod för biblioteksutveckling

  Lund: Btj, 2006

  Find in the library

 • Hansson, Birgitta; Lyngfelt, Anna Pedagogiskt arbete i teori och praktik : om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande

  Lund: Btj, 2009

  Find in the library

 • Ullström, Margareta Samtal på bibliotek

  BTJ/Lund, 2005

 • Paper framlagda på Mötesplatskonferensen vid Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås,

  http://www.hb.se

 • Konferenser, litteraturtips

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik,